NEWS

Viết chương trình máy tính cá nhân đơn giản

Viết chương trình máy tính cá nhân đơn giản
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 39846 22:11:50, 18/10/2015C#   In bài viết

Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn ứng dụng máy tính cá nhân đơn giản. Nói nó đơn giản thì cũng đơn giản đấy, nhưng nếu không hiểu thì quả cũng khá phức tạp. Bạn theo dõi đọc code và tự tìm hiểu nhé.

Chương trình máy tính cá nhân C#

- Trước tiên bạn thiết kế form như trên

Các bạn khai báo cho mình 3 biến:

Double ResultValue = 0; //Hiện thị kết quả tính toán
String OperationPerformed = ""; //Các phép toán cộng trừ nhân chia
bool IsOperationPerformed = false;

Bạn viết sự kiện chung cho tất cả các nút bấm 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và dấu chấm.

private void button_Click(object sender, EventArgs e)
{
      if ((textBox1.Text == "0") || (IsOperationPerformed))
        textBox1.Clear();

      IsOperationPerformed = false;
      Button button = (Button)sender;
      if (button.Text == ".")
      {
        if(!textBox1 .Text .Contains ("."))
          textBox1.Text = textBox1.Text + button.Text;
      }else
      textBox1.Text = textBox1.Text + button.Text;
}

Sau đó bạn viết code cho các nút thực hiện phép toán: cộng, trừ, nhân, chia như sau:

 private void tinhtoan_click(object sender, EventArgs e)
{
      Button button = (Button)sender;
      if (ResultValue != 0)
      {
        button16.PerformClick();
      }
      OperationPerformed = button.Text;
      ResultValue = Double.Parse(textBox1.Text);
      label_HienThi.Text = ResultValue + " " + OperationPerformed;
      IsOperationPerformed = true;
}

Tiếp theo tại nút dấu "=" ta viết như sau:

private void button16_Click(object sender, EventArgs e)
{
      switch (OperationPerformed)
      {
        case "+":
          textBox1.Text = (ResultValue + Double.Parse(textBox1.Text)).ToString();
          break;
        case "-":
          textBox1.Text = (ResultValue - Double.Parse(textBox1.Text)).ToString();
          break;
        case "*":
          textBox1.Text = (ResultValue * Double.Parse(textBox1.Text)).ToString();
          break;
        case "/":
          textBox1.Text = (ResultValue / Double.Parse(textBox1.Text)).ToString();
          break;
        default :
          break;
      }
}

Tiếp theo nút "CE" viết như sau:

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
      textBox1.Text = "0";
}

Cuối cùng ta viết cho nút "C"

private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
      textBox1.Text = "0";
      ResultValue = 0;
      label_HienThi.Text = "";
}

Tất nhiên đây chỉ là nhưng chức năng rất cơ bản, nếu bạn muốn phát triển cao hơn thì phụ thuộc tính sáng tạo của bạn. Chúc bạn thành công với ứng dụng nhỏ này

Download Project

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Viết chương trình máy tính cá nhân đơn giản
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 39846 22:11:50, 18/10/2015C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.