NEWS

[C#] Hướng dẫn hiển thị thông báo Toast giống trên điện thoại Android

[C#] Hướng dẫn hiển thị thông báo Toast giống trên điện thoại Android
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4652 19:04:59, 29/08/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách hiển thị thông báo Toast giống trên điện thoại Android trong lập trình C#, Winform.

[C#] Show Toast Message like Android Phone Winform

Thường trên Winform C#, khi các bạn muốn hiển thị thông báo cho người dùng thường chúng ta sẽ sử dụng MessageBox.Show() để hiển thị thông báo cho người dùng.

Nhưng giờ mình muốn hiển thị thông báo dạng Toast cho người dùng, sau khoảng thời gian mình cài đặt thì nó tự đóng lại.

Dưới đây là hình ảnh Toast show Message trên Android Phone, chúng ta thường gặp.

toast_android
Thông báo Toast Android

Dưới đây, là giao diện mình demo bằng Winform c#:

toast_message_csharp

Ở code bài này đã viết sẵn custom component, các bạn chỉ cần download về và chỉnh các thông số để hiển thị theo mong muốn của mình.

 1. Chỉnh thông báo message
 2. Thời gian tắt thông báo delay
 3. Màu sắc border
 4. Màu sắc backgorund
 5. Màu sắc của chữ ForeGround

Video demo show Toast c#, Winform:

Hàm các bạn gọi khi click vào Button Show Toast:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace ToastLikeAndroid
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnShowToast_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      NotificationManager.Show(this, txtMessage.Text, btn_BorderColor.BackColor, btnBackgroundColor.BackColor, btnForeColor.BackColor, Int32.Parse(txt_delay.Text));
    }

    private void btn_BorderColor_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var colorDialog = new ColorDialog();
      colorDialog.Color = btn_BorderColor.BackColor;
      if(colorDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        btn_BorderColor.BackColor = colorDialog.Color;
    }

    private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
      Process.Start("https://laptrinhvb.net");
    }

    private void btnBackgroundColor_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var colorDialog = new ColorDialog();
      colorDialog.Color = btnBackgroundColor.BackColor;
      if (colorDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        btnBackgroundColor.BackColor = colorDialog.Color;
    }

    private void btnForeColor_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var colorDialog = new ColorDialog();
      colorDialog.Color = btnForeColor.BackColor;
      if (colorDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        btnForeColor.BackColor = colorDialog.Color;
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn hiển thị thông báo Toast giống trên điện thoại Android
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4652 19:04:59, 29/08/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.