NEWS

[C#] Convert hình ảnh image thành Blurhash sử dụng trong loading image winform

[C#] Convert hình ảnh image thành Blurhash sử dụng trong loading image winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3959 10:33:46, 02/04/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn cách sử dụng BlurHash Image trên lập trình Winform C#.

[C#] BlurHash Image Loading Winform

Khi các bạn tải dữ liệu hình ảnh, các bạn thường sử dụng các dạng như:

Lần đầu hiển thị hình ảnh mặc định hoặc một progress bar khi đang chờ đợi tải hình ảnh xong.

Hoặc trên ứng dụng điện thoại các bạn thường thấy Facebook sẽ sử dụng Shimmer để chờ loading.

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển đổi hình ảnh thì một HashString.

Và sau đó sẽ đọc hình ảnh BlurImage thì HashString này.

Video về BlurHash, video này sử dụng cho Flutter.

Giao diện demo ứng dụng Blurhash Image c#:

blurhashcsharp

Fullsource code c#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace ImageBlurHash
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnBrowser_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      using(var dg = new OpenFileDialog())
      {
        if(dg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        {
          picSource.Image = Image.FromFile(dg.FileName);
        }
      }
      if(picSource.Image != null)
      {
        var hash = new System.Drawing.Common.Blurhash.Encoder().Encode(picSource.Image, 3, 4);
        txtHashString.Text = hash;
        var imageBlur = new System.Drawing.Common.Blurhash.Decoder().Decode(hash, picSource.Image.Width, picSource.Image.Height);
        picDest.Image = imageBlur;
      }

    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Convert hình ảnh image thành Blurhash sử dụng trong loading image winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3959 10:33:46, 02/04/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.