NEWS

[C#] Hướng dẫn gởi dữ liệu Text từ ứng dụng sang chương trình Notepad

[C#] Hướng dẫn gởi dữ liệu Text từ ứng dụng sang chương trình Notepad
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5187 14:51:24, 18/08/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng nhỏ, là sử dụng thư viện Win32 để gởi dữ liệu từ ứng dụng C# của bạn sang chương trình soạn thảo Notepad.

[C#] SEND STRING DATA TO NOTEPAD

Nghĩa là ứng dụng sẽ gởi dữ liệu trực tiếp từ ứng dụng của mình sang Notepad trực tiếp luôn.

Dưới đây, là giao diện demo ứng dụng C#

send string data to notepad c#

Source code C#:

[DllImport("user32.dll", EntryPoint = "FindWindowEx")]
public static extern IntPtr FindWindowEx(IntPtr hwndParent, IntPtr hwndChildAfter, string lpszClass, string lpszWindow);
[DllImport("User32.dll")]
public static extern int SendMessage(IntPtr hWnd, int uMsg, int wParam, string lParam);

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
  Process[] notepads = Process.GetProcessesByName("notepad");
  if (notepads.Length == 0) return;
  if (notepads[0] != null)
  {
    IntPtr child = FindWindowEx(notepads[0].MainWindowHandle, new IntPtr(0), "Edit", null);
    SendMessage(child, 0x00B1, 0, txt_input.Text);
    SendMessage(child, 0x00C2, 0, txt_input.Text);
  }
}

HAPPY CODING heart

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn gởi dữ liệu Text từ ứng dụng sang chương trình Notepad
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5187 14:51:24, 18/08/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.