NEWS

[C#] Sử dụng ActionBlock run X task at time winform

[C#] Sử dụng ActionBlock run X task at time winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1701 14:49:16, 05/12/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình xin tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng ActionBlock để chạy x Task tại một thời điểm trong lập trình C#, winform.

[C#] Run X Task at time using ActionBlock winform

Hình ảnh demo ứng dụng:

run_x_task_attime

Ở hình trên, các bạn thấy mình cấu hình một lần chạy nó chỉ chạy 4 task cùng một thời điểm, các bạn có thể thay đổi chỉnh sửa thông số này tùy theo cấu hình máy của các bạn.

Khi xử lý các task vụ nặng.

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Threading.Tasks.Dataflow;

namespace ConsoleApp1
{
  internal class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var ab = new ActionBlock<int>(i =>
      {
        Compute(i);
      }, new ExecutionDataflowBlockOptions
      {
        MaxDegreeOfParallelism = 4 // run 4 task at time
      });
      Stopwatch stopwatch = new Stopwatch();
      stopwatch.Start();
      for (int i = 0; i < 100; i++)
      {
        ab.Post(i); // => gọi phương thức post nó sẽ chạy hàm Compute
      }
      ab.Complete();
      ab.Completion.Wait();
      stopwatch.Stop();
      Console.WriteLine(stopwatch.Elapsed);

      Console.Read();
    }

    private static void Compute(int i)
    {
      Console.WriteLine(i + " Thread Id: " + Thread.CurrentThread.ManagedThreadId);
      Thread.Sleep(3000);
    }


  }
}

Bạn có thể chỉnh sửa tăng số Task lên và xem kết quả thời gian hoàn thành ở dưới dòng lệnh.

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Sử dụng ActionBlock run X task at time winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1701 14:49:16, 05/12/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.