CHUYÊN ĐỀ VB.NET

Share source code chương trình nghe nhạc NT Media Player.

Share source code chương trình nghe nhạc NT Media Player.0

👤Thảo meo 🕔22:53:11, 07/05/2016

Hôm nay, mình xin share các bạn source code chương trình nghe nhạc NT media player. Chương trình này, m...

Đọc tiếp
Hướng dẫn lập trình Insert - Update - Delete sử dụng Procedure Sqlserver 2008

Hướng dẫn lập trình Insert - Update - Delete sử dụng Procedure Sqlserver 20080

👤Thảo meo 🕔23:34:54, 15/04/2016

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn thêm, xóa, sửa dữ liệu trong Đọc tiếp

Hướng dẫn tạo bộ cài đặt và tự động cập nhật phiên bản mới từ Internet

Hướng dẫn tạo bộ cài đặt và tự động cập nhật phiên bản mới từ Internet0

👤Thảo meo 🕔20:12:43, 29/02/2016

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn tạo bộ cài đặt ứng dụng bằng Visual Studio, tự động ...

Đọc tiếp
Hướng dẫn tích hợp công cụ chuyển đổi ngôn ngữ VB.NET sang C# và ngược lại vào Visual Studio.

Hướng dẫn tích hợp công cụ chuyển đổi ngôn ngữ VB.NET sang C# và ngược lại vào Visual Studio.0

👤Thảo meo 🕔08:18:24, 01/02/2016

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi ngôn ngữ từ VB.NET sang C# và từ C# sa...

Đọc tiếp
Hướng dẫn chụp ảnh từ camera sử dụng thư viện AForge.NET

Hướng dẫn chụp ảnh từ camera sử dụng thư viện AForge.NET0

👤Thảo meo 🕔20:27:30, 28/01/2016

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn viết ứng dụng sử dụng camera c...

Đọc tiếp
Viết ứng dụng chia sẽ Camera trong mạng LAN sử dụng giao thức UDP

Viết ứng dụng chia sẽ Camera trong mạng LAN sử dụng giao thức UDP0

👤Thảo meo 🕔21:15:22, 11/01/2016

Viết ứng dụng chia sẽ Camera trong mạng LAN sử dụng giao thức UDP, trong b&agrav...

Đọc tiếp
Viết ứng dụng Chat sử dụng giao thức P2P (Peer to Peer) bằng VB.NET

Viết ứng dụng Chat sử dụng giao thức P2P (Peer to Peer) bằng VB.NET0

👤Thảo meo 🕔22:24:32, 06/01/2016

Hôm nay, mình hướng dẫn các bạn viết ứng dụng Chat truyền th&...

Đọc tiếp
Lập trình ứng dụng nhận dạng giọng nói (Text To Speed) bằng VB.NET

Lập trình ứng dụng nhận dạng giọng nói (Text To Speed) bằng VB.NET0

👤Thảo meo 🕔19:52:59, 07/12/2015

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn, sử dụng thư viện System.speed; có sẵn trong windows, để nhận dạng giọng nói, v&agrav...

Đọc tiếp
Lập trình ứng dụng gởi tin nhắn SMS qua thiết bị DCOM 3G (Sử dụng lệnh AT Command) VB.NET

Lập trình ứng dụng gởi tin nhắn SMS qua thiết bị DCOM 3G (Sử dụng lệnh AT Command) VB.NET0

👤Thảo meo 🕔14:02:45, 04/12/2015

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn, viết một ứng dụng gởi tin nhắ...

Đọc tiếp
Hướng dẫn lập trình ứng dụng đọc QR (Scan QR )  code sử dụng thư viện Zxing  bằng VB.NET

Hướng dẫn lập trình ứng dụng đọc QR (Scan QR ) code sử dụng thư viện Zxing bằng VB.NET0

👤Thảo meo 🕔13:26:56, 24/11/2015

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn lập trình một ứng dụng đọc QR code, sử dụng thư viện Zxing bằng ngô...

Đọc tiếp