NEWS

Hướng dẫn viết ứng dụng Auto Click đơn giản

Hướng dẫn viết ứng dụng Auto Click đơn giản
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 41403 23:46:08, 23/08/2016VB.NET   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn viết ứng dụng Auto click đơn giản, khi mình nhấn nút Start, thì bắt đầu chạy timer và mình để chuột để vị nào thì nó tự động click liên tục. 

Bài viết này, mình sử dụng 3 textbox, 5 button và 1 timer.

Auto click software vb.net

Dưới đây là đoạn code hướng dẫn Auto Click

Public Class Form1
  Declare Sub mouse_event Lib "user32.dll" Alias "mouse_event" (ByVal dwFlags As Int32, ByVal dx As Int32, ByVal dy As Int32, ByVal cButtons As Int32, ByVal dwExtraInfo As Int32)
  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load

  End Sub

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Timer1.Enabled = True
    Timer1.Start()
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
    Timer1.Stop()
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
    TextBox1.Text = TextBox1.Text + 1
  End Sub

  Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick
    Me.Cursor.Position = New System.Drawing.Point(Me.Cursor.Position)
    mouse_event(&H2, 0, 0, 0, 1)
    mouse_event(&H4, 0, 0, 0, 1)
  End Sub

  Private Sub Button4_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button4.Click
    TextBox2.Text = TextBox2.Text + 1
  End Sub

  Private Sub Button5_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button5.Click
    TextBox3.Text = TextBox3.Text + 1
  End Sub
End Class

Các bạn có thể xem demo ứng dụng ở link bên dưới:

Chúc các bạn thành công. Mọi câu hỏi thắc mắc đến bài viết xin truy cập http://hoidap.laptrinhvb.net để được support.yes

ĐỪNG QUÊN LIKE AND SHARE NHA CÁC BẠN. 

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI.

Download Source theo đường link bên dưới

Link Download

Tags: timer

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn viết ứng dụng Auto Click đơn giản
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 41403 23:46:08, 23/08/2016VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp