TOPIC nhận dạng

[C#] Hướng dẫn sử dụng Microsoft Cognitive Services để nhận dạng hình ảnh

[C#] Hướng dẫn sử dụng Microsoft Cognitive Services để nhận dạng hình ảnh0

👤Thảo meo 🕔13:05:18, 18/01/2018

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Microsoft Cognitive Services để nhận dạng h...

Đọc tiếp
Lập trình ứng dụng đăng nhập sử dụng QR code Camera sử dụng AForce.NET and Zxing.

Lập trình ứng dụng đăng nhập sử dụng QR code Camera sử dụng AForce.NET and Zxing.0

👤Thảo meo 🕔00:40:30, 28/01/2016

Hôm nay, mình hướng dẫn các bạn đăng nhập Form qua mã QR code, đăng nhậ...

Đọc tiếp
Lập trình nhận dạng khuôn mặt sử dụng EmguCV bằng Csharp

Lập trình nhận dạng khuôn mặt sử dụng EmguCV bằng Csharp0

👤Thảo meo 🕔23:59:45, 05/01/2016

Hôm nay, mình hướng dẫn các bạn viết chương trình nhận dạng khu...

Đọc tiếp
Chương trình nhận dạng biển số xe bằng C# (Demo version)

Chương trình nhận dạng biển số xe bằng C# (Demo version)0

👤Mr. Cùi Bắp 🕔11:19:03, 08/12/2015

Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn phiên bản thử nghiệm (chưa hoàn chỉnh) của "Chương trình n...

Đọc tiếp
Sử dụng Emgu CV xuất text ra khỏi hình ảnh (Extract Text From Image Use Emgu CV VB.NET)

Sử dụng Emgu CV xuất text ra khỏi hình ảnh (Extract Text From Image Use Emgu CV VB.NET)0

👤Thảo meo 🕔14:20:04, 19/11/2015

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng thư viện OCR để lấy chữ trong ảnh trong bộ thư viện Emgu C...

Đọc tiếp