NEWS

[C#] Điều khiển ứng dụng từ xa và rất xa với Telegram Bot Winform

[C#] Điều khiển ứng dụng từ xa và rất xa với Telegram Bot Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9300 11:08:26, 13/03/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn các điều khiển máy tính sử dụng Telegram Bot trong lập trình C#, Winform.

[C#] Using Telegram Bot Winform

Trong ứng dụng chat Telegram có chức năng rất là hay, giúp cho các bạn dễ dàng tạo 1 con Bot một cách nhanh chóng.

Và Telegram có cung cấp Api cho chúng ta lập trình C# làm việc với con Bot này thông qua chương trình Chat.

Vậy Bot Telegram là gì?

Telegram bot giống như một robot được lập trình để thực hiện các nhiệm vụ tự động cho bạn, chẳng hạn như trả lời câu hỏi của thành viên hoặc gửi thông báo vào thời gian được chỉ định.

Cách để tạo một con bot Telegram các bạn xem ở video hướng dẫn của mình bên dưới nhé.

Sau khi tạo con bot Telegram xong, các bạn copy key serect của của nó như video mình hướng dẫn và copy vào source code mình bên dưới.

telegram_bot_demo

Ở bài viết này mình sẽ demo ứng dụng bằng cách:

Là mình cầm điện thoại lên và nhắn tin từ xa gọi nó chụp màn hình Desktop, khi nó chụp màn hình Desktop xong thì nó gởi hình qua điện thoại cho mình thông qua mình hình Chat.

Hoặc các bạn có thể lập trình yêu cầu nó mở ứng dụng nào đó.

Hay có thể tắt máy tính, khởi động lại...

Video demo ứng dụng Telegram bot c#:

Đầu tiện, các bạn cần cài đặt thự viện Telegram Bot từ Nuget, phiên bản hiện tại mình đang hướng dẫn là 15.7.1

PM> Install-Package Telegram.Bot -Version 15.7.1

Sau khi cài đặt thư viện xong, thư viện này sẽ cung cấp cho chúng ta các hàm làm việc với con bot Telegram:

 1. Kết nối
 2. Gởi tin nhắn văn bản
 3. Gởi hình ảnh, video, âm thanh
 4. Gởi sticky
 5. ......

Chi tiết về sử dụng thêm API của nó các bạn có thể đọc thêm ở Document của thư viện ở link bên dưới:

https://telegrambots.github.io/book/

Source code demo ứng dụng Telegram Bot C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

using Telegram.Bot;
using Telegram.Bot.Args;
using Telegram.Bot.Types;
using Telegram.Bot.Types.InputFiles;

namespace Telegram_Bot_Demo
{
  public partial class Form1 : Form
  {
     ITelegramBotClient botClient;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();    
    }
    private void btn_start_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Tls12;

      botClient = new TelegramBotClient("1557999692:AAGAU7yPF0xB6sDCufM9c6wWgscLrMvyBCM");
      var me = botClient.GetMeAsync().Result;
      rtbResult.Text += $"Hello, Laptrinhvb.net! I am user {me.Id} and my name is {me.FirstName}.";     
      botClient.StartReceiving();
      btn_start.Enabled = false;

    }
    private void CaptureMyScreen()

    {
      Rectangle bounds = Screen.PrimaryScreen.Bounds;
      using (Bitmap bitmap = new Bitmap(bounds.Width, bounds.Height))
      using (Graphics g = Graphics.FromImage(bitmap))
      {
        g.CopyFromScreen(new Point(bounds.Left, bounds.Top), Point.Empty, bounds.Size);
        bitmap.Save("Capture.jpg", ImageFormat.Jpeg);
      }

    }

    async void Bot_OnMessage(object sender, MessageEventArgs e)
    {
      if (e.Message.Text != null)
      {     
        label1.BeginInvoke(new Action(() => {
          rtbResult.Text += $"Received a text message in chat {e.Message.Chat.Id}. 
";
        }));
        await botClient.SendTextMessageAsync(
         chatId: e.Message.Chat,
         text: "Boss Thảo Meo said:
" + e.Message.Text
        );
        label1.BeginInvoke(new Action(() => {
          rtbResult.Text += $"Boss Thảo Meo said open: {e.Message.Text} 
";
        }));
        
        if(e.Message.Text.ToLower() == "notepad")
        {
          Process.Start("notepad");
        }else if(e.Message.Text.ToLower() == "calc")
        {
          Process.Start("calc");
        }
        else if (e.Message.Text.ToLower() == "what time is it")
        {
          label1.BeginInvoke(new Action(() => {
            rtbResult.Text += $"Current time in Ho Chi Minh City, Vietnam ‎(UTC+7)‎: {DateTime.Now.ToString()} 
";
          }));
        }
        else if (e.Message.Text.ToLower() == "capturescreen")
        {
          CaptureMyScreen();
          using (FileStream fs = System.IO.File.OpenRead("Capture.jpg"))
          {
            InputOnlineFile inputOnlineFile = new InputOnlineFile(fs, "Capture.jpg");
            var file =  await botClient.SendDocumentAsync(e.Message.Chat, inputOnlineFile);
          }
        }


      }

    }

   
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: telegram c#telegram bot c#bot telegram c# winform

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Điều khiển ứng dụng từ xa và rất xa với Telegram Bot Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9300 11:08:26, 13/03/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.