NEWS

[C#] Hướng dẫn thêm nút button vào thanh taskbar ứng dụng khi Minimize

[C#] Hướng dẫn thêm nút button vào thanh taskbar ứng dụng khi Minimize
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8216 07:42:08, 13/07/2018C#   In bài viết

Hi! xin chào các bạn, bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách thêm button vào thanh Taskbar windows lập trình C# từ Windows 7 trở lên, các ứng dụng khi các bạn thu nhỏ, đều có hiển chế độ thumbnail.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một chương trình nghe nhạc đơn giản, khi thu nhỏ ứng dụng thì hiện 2 nút button: play pause dưới thanh taskbar C#.

Dưới đây là hình ảnh thêm button vào taskbar C#:

 

Thêm button vào thanh taskbar c#

Cách để thêm button vào thanh taskbar, trong bài viết mình sử dụng thư viện: WindowsAPICodePack, các bạn có thể download thư viện ở Nuget theo các lệnh bên dưới, từ cửa sổ Nuget Command, các bạn sử dụng các lệnh sau để cài đặt thư viện.

PM> Install-Package WindowsAPICodePack
PM> Install-Package Microsoft.WindowsAPICodePack.shell
PM> Install-Package Microsoft.WindowsAPICodePack.core

Dưới đây là demo của chương trình tạo button thanh taskbar C#:

 

thêm button vào thanh taskbar

 

Đầu tiên các bạn cần thêm 2 nút button định dạng file Icon vào resource, trong bài viết mình sử dụng 2 icon là play và pause.

Source code button Taskbar C#:

using Microsoft.WindowsAPICodePack.Taskbar;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace MediaPlayer
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private ThumbnailToolBarButton buttonPlay;
    private ThumbnailToolBarButton buttonPause;
    TaskbarManager tbManager = TaskbarManager.Instance;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }


    void buttonPlay_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      axWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.play();

    }

    void buttonPause_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      axWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.pause();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      buttonPlay = new ThumbnailToolBarButton(Properties.Resources.play, "Play");
      buttonPlay.Enabled = true;
      buttonPlay.Click += new EventHandler(buttonPlay_Click);

      buttonPause = new ThumbnailToolBarButton(Properties.Resources.pause, "Pause");
      buttonPause.Enabled = true;
      buttonPause.Click += new EventHandler(buttonPause_Click);
      TaskbarManager.Instance.ThumbnailToolBars.AddButtons(Handle, buttonPlay, buttonPause);

    }
  }
}

Happy Coding heart

Tags: taskbar

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn thêm nút button vào thanh taskbar ứng dụng khi Minimize
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8216 07:42:08, 13/07/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.