[C#] Biến Cursor thành progress bar trên Winform

[C#] Biến Cursor thành progress bar trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 305 13:26:01, 17/11/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách Biến Cursor Mouse thành Progress bar trên C#, Winform.

[C#] Cursor pointer show progress bar winform

Dưới đây là hình ảnh demo ứng dụng:

cursor_progressbar

Ở hình demo trên, các bạn thấy khi mình bấm vào nút change cursor thì cursor chuột đã thay đổi thành progressbar.

Và cursor này chỉ thay đổi khi bạn đang rê chuột trong form.

Nếu di chuyển ra ngoài ứng dụng, thì chuột sẻ trả về trạng thái bình thường cursor pointer.

Đầu tiên, các bạn cần import thư viện Van.Parys.Windows.Forms.dll các bạn tải ở source code cuối bài.

Full source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using Van.Parys.Windows.Forms;

namespace Van.Parys.Test
{
  public partial class TestForm : Form
  {
    public TestForm()
    {
      InitializeComponent();

      changeCursorButton.Click += delegate
               {

                 var progressCursor = CursorHelper.StartProgressCursor(100);
                 
                 
                 progressCursor.CustomDrawCursor += progressCursor_CustomDrawCursor;
                 Task.Factory.StartNew(() =>
                 {
                   for (int i = 0; i < 100; i++)
                   {
                     this.BeginInvoke(new Action(() => {

                       progressCursor.IncrementTo(i);
                     }));
                   

                     //simulate some work
                     Thread.Sleep(100);
                   }

                   progressCursor.End();
                 });

                
               };
    }

    void progressCursor_CustomDrawCursor(object sender, ProgressCursor.CursorPaintEventArgs e)
    {
    
      e.DrawDefault();
     // e.Graphics.DrawString("MEOW", SystemFonts.DefaultFont, Brushes.Black, 0,0);
      e.Handled = true;
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: cursor progressbar c#progressbar c#cursor c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Biến Cursor thành progress bar trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 305 13:26:01, 17/11/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.