NEWS

[C#] Lập trình sử dụng xem webcam từ điện thoại hoặc table android với phần mềm DroidCam

[C#] Lập trình sử dụng xem webcam từ điện thoại hoặc table android với phần mềm DroidCam
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 17154 17:20:02, 02/04/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách xem video webcam từ điện thoại hoặc tablet android sử dụng phần mềm DroidCam để biến chiếc điện thoại hoặc tablet của mình thành một thiết bị ghi hình bằng ngôn ngữ lập trình C#.

Mình xin giới thiệu phần mềm DroidCam, các bạn có thể cài đặt phần mềm trên thiết bị Android của mình, các bạn vào google Play để search phần mềm rồi cài đặt nhé.

Sau khi, cài đặt phần mềm xong, chúng ta chạy ứng dụng DroidCam, chương trình cho phép chúng ta xem video webcam qua giao thức website mà DroidCam trả về.

Dưới đây là link phần mềm trả về.

http://192.168.1.89:4747/mjpegfeed?596x385

Thông số 596x385 là kích thước Picture Box mà mình thiết kế, các bạn có thể chỉnh thông số này theo pixel mà Picturebox các bạn tạo ra để xem full hình ảnh.

Dưới đây là giao diện ứng dụng:

xem webcame lập trình C#

- Để xem được Webcam trong bài viết này mình sử dụng thư viện AForge Video. 

Các bạn, có thể cài đặt thư viện AForge Video từ Nuget vào solution của mình.

Từ giao diện dòng lệnh Nuget command line các bạn gõ lệnh sau để cài đặt:

PM> Install-Package AForge.Video

Sau khi cài đặt xong, các bạn thiết kế giao diện form như demo của mình bao gồm

1. Text Box

2. Picturebox

3. Hai button Start và Stop

Bây giờ, chúng ta bắt đầu viết code bằng ngôn ngữ lập trình C#

- Đầu tiên, chúng ta imports thư viện vào.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using AForge.Video;

- Tiếp đến khai báo một biến stream cục bộ.

MJPEGStream stream;

- Viết một hàm StreamnewFrame

 void stream_NewFrame(object sender, NewFrameEventArgs eventArgs)
    {
      Bitmap bmp = (Bitmap)eventArgs.Frame.Clone();
      pictureBox1.Image = bmp;
    }

- Viết sự kiện cho nút Start

 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      stream = new MJPEGStream(txtIP.Text);
      stream.NewFrame += stream_NewFrame;
      stream.Start();
    }

- Viết sự kiện cho nút Stop

 private void btnStop_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      stream.Stop();
    }

Vậy là xong, bây giờ các bạn có thể chạy thử ứng dụng của mình.

Dưới đây, là Video mình demo 

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Lập trình sử dụng xem webcam từ điện thoại hoặc table android với phần mềm DroidCam
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 17154 17:20:02, 02/04/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.