NEWS

[C#] Giới thiệu thư viện Dapper ORM C#

[C#] Giới thiệu thư viện Dapper ORM C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 17951 10:00:49, 08/08/2018C#   In bài viết

Trong các bài viết trước, mình đã có hướng dẫn các bạn làm việc C# với Database qua ADO.NET, Linq2SQL hoặc Entity Framework. Bài này mình sẽ giới thiệu đến các bạn thư viện làm việc với database Dapper ORM C#

ORM là gì?

 • Là viết tắt của Object Relational Mapping, nó được xây dựng để liên kết các bảng trên database với các đối tượng trong project.
 • Có 2 cách tiếp cận ORM:
  • Code First: Viết mã đối tượng trước, sinh database sau
  • Database First: Xây dựng database trước, sinh đối tượng sau từ database

Dapper là gì?

 • Dapper là một Micro ORM, (micro để phân biệt với các ORM được xây xây dựng bới các hãng lớn và có nhiều chức năng) được phát triển bới các developer của StackExchange  (nếu các bạn chưa rõ thì họ sở hữu Stack Overflow) dưới dạng phần mềm mã nguồn mở.
 • Họ thiết kế sao cho nó có hiệu năng cao
 • Được xác nhận bới Sam Saffron
 • Là một trong những yêu cầu cơ bản bới phần mềm truy cập cơ sở dữ liệu quan hệ
 • Nếu chúng ta sử dụng kiến trúc 3 tầng với Data Access Layer (DAL) để lấy dữ liệu từ database và thực hiện các thao tác CRUD (create, read, update, delete)
 • Nếu chúng ra sử dụng Entity Framework (EF) của Microsoft và sau đó sử dụng DBContext để tạo kết nối và lấy dữ liệu từ database
 • Giờ chúng ta sẽ làm quen với một cách đơn giản hơn để truy cập database sử dụng open source orm được gọi là Dapper

Tại sao nên dùng Dapper?

 • Speed and fast in performance.
 • Fewer lines of code.
 • Object Mapper.
 • Static Object Binding.
 • Dynamic Object Binding.
 • Easy Handling of SQL Query.
 • Easy Handling of Stored Procedure.
 • Operating directly to IDBConnection class that provides smoothness and running query directly to the database instead of passing data using various objects as we do in EF and ADO.NET.
 • Multiple Query Support.
 • Support for Stored Procedure.
 • Bulk Data insert functionality.
 • Dapper also allows fetching multiple data based on multiple inputs

 

dappter orm c#

Link tham khảo: https://1newworld.wordpress.com/2015/10/28/gioi-thieu-micro-orm-dapper-c-net/

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Giới thiệu thư viện Dapper ORM C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 17951 10:00:49, 08/08/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.