NEWS

[C#] Chia sẻ source code Game Spin Lucky Wheel

[C#] Chia sẻ source code Game Spin Lucky Wheel
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3450 09:37:06, 04/01/2023C#   In bài viết

Xin chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục chia sẻ đến các bạn source code Game Spin Lucky Wheel trên C#, Winform.

[C#] Source code Game Spin Lucky Wheel Winform

Đây là một giới thiệu ngắn về trò chơi Lucky Wheel:

Lucky Wheel là một trò chơi may mắn truyền thống mà bao gồm việc xoay một bánh xe với nhiều lựa chọn giải thưởng.

Người chơi có thể đặt cược vào nơi họ nghĩ rằng bánh sẽ dừng lại, và nếu dự đoán của họ đúng, họ có thể nhận được giải thưởng.

Trò chơi thường được chơi tại các hội chợ, hội chợ và trong các sòng bạc, và nó có thể được chuyển tải cho việc sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau.

Lucky Wheel là một trò chơi đơn giản và vui nhộn mà được người ta trên mọi độ tuổi yêu thích.

Giao diện demo ứng dụng:

LUCKY_GAME_CSHARP

Video demo ứng dụng:

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Reflection.Emit;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace DrawLuckyWheel
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    bool wheelIsMoved;  
    float wheelTimes;   
    Timer wheelTimer;
    LuckyCirlce koloFortuny;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();     
      wheelTimer = new Timer();
      wheelTimer.Interval = 30; // speed 
      wheelTimer.Tick += wheelTimer_Tick;
      koloFortuny = new LuckyCirlce();
      
    }
    public class LuckyCirlce
    {
      public Bitmap obrazek;
      public Bitmap tempObrazek;
      public float kat;
      public int[] wartosciStanu;
      public int stan;

      public LuckyCirlce()
      {
        tempObrazek = new Bitmap(Properties.Resources.lucky_wheel);
        obrazek = new Bitmap(Properties.Resources.lucky_wheel);
        wartosciStanu = new int[] { 12, 11, 10 ,09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01};
        kat = 0.0f;
      }

    }
 
    public static Bitmap RotateImage(Image image, float angle)
    {
      return RotateImage(image, new PointF((float)image.Width / 2, (float)image.Height / 2), angle);
    }

    public static Bitmap RotateImage(Image image, PointF offset, float angle)
    {
      if (image == null)
        throw new ArgumentNullException("image");

     
      Bitmap rotatedBmp = new Bitmap(image.Width, image.Height);
      rotatedBmp.SetResolution(image.HorizontalResolution, image.VerticalResolution);     
      Graphics g = Graphics.FromImage(rotatedBmp);     
      g.TranslateTransform(offset.X, offset.Y);      
      g.RotateTransform(angle);    
      g.TranslateTransform(-offset.X, -offset.Y);   
      g.DrawImage(image, new PointF(0, 0));

      return rotatedBmp;
    }

    private void RotateImage(PictureBox pb, Image img, float angle)
    {
      if (img == null || pb.Image == null)
        return;

      Image oldImage = pb.Image;
      pb.Image = RotateImage(img, angle);
      if (oldImage != null)
      {
        oldImage.Dispose();
      }
    }
    private void wheelTimer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {     

      if (wheelIsMoved && wheelTimes > 0)
      {
        koloFortuny.kat += wheelTimes / 10;
        koloFortuny.kat = koloFortuny.kat % 360;
        RotateImage(pictureBox1, koloFortuny.obrazek, koloFortuny.kat);
        wheelTimes--;
      }

      koloFortuny.stan = Convert.ToInt32(Math.Ceiling(koloFortuny.kat / 30));

      if (koloFortuny.stan == 0)
      {
        koloFortuny.stan = 0;
      }
      else
      {
        koloFortuny.stan -= 1;
      }
    
      label1.Text = Convert.ToString(koloFortuny.wartosciStanu[koloFortuny.stan]);

      
    }

    private void btnPlay_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      wheelIsMoved = true;
      Random rand = new Random();
      wheelTimes = rand.Next(150, 200);  //random số vòng quay   
     
      wheelTimer.Start();
    }

   
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Chia sẻ source code Game Spin Lucky Wheel
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3450 09:37:06, 04/01/2023C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.