NEWS

[C#] Bắt sự kiện bàn phím chuột bên ngoài ứng dụng winform sử dụng thư viện MouseKeyHook

[C#] Bắt sự kiện bàn phím chuột bên ngoài ứng dụng winform sử dụng thư viện MouseKeyHook
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5640 11:18:37, 12/04/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn bài viết hôm mình nay, mình giới thiệu đến các bạn thư viện MouseKeyHook dùng để bắt sự kiện chuột và bàn phím bên ngoài ứng dụng Winform C#.

[C#] Using Library Global MouseKeyHook Winform

Trên các control của Winform, thì thường các bạn sẽ bắt được sự kiện như: keypress, keyup, keydown, mousewheel, mouseclick...

Nhưng nếu ở bên ngoài ứng dụng, thì bạn làm cách nào để bắt sự kiện.

mouse-keyboard-hook-logo

Với thư viện MousekeyHook, các bạn có thể dễ dàng bắt sự kiện chuột và bàn phím khi click ở bất cứ đâu trên màn hình Windows.

Ở bài viết này, mình sẽ demo một ứng dụng nhỏ, khi các bạn selection chọn bôi đen một đoạn văn bản nào ở trên web.

Thì ứng dụng mình sẽ tự động copy và dán vào RichtextBox.

Giao diện demo ứng dụng sử dụng MouseKeyHook C#:

mousekeyhook_csharp

Đầu tiên, các bạn cài đặt thư viện MouseKeyHook từ Nuget command sau (phiên bản mình đang sử dụng hiện tại là 5.6)

PM> Install-Package MouseKeyHook -Version 5.6.0

Source code ứng dụng demo sử dụng Mouse Key Hook C#

using Gma.System.MouseKeyHook;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace AutoCopySelectionText
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private IKeyboardMouseEvents m_Events;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      SubscribeGlobal();
    }

    private void SubscribeGlobal()
    {
      Unsubscribe();
      Subscribe(Hook.GlobalEvents());
    }

    private void Subscribe(IKeyboardMouseEvents events)
    {
      m_Events = events;
     
      m_Events.MouseDragStarted += OnMouseDragStarted;
      m_Events.MouseDragFinished += OnMouseDragFinished;

     
    }

    private void Unsubscribe()
    {
      if (m_Events == null) return;
      m_Events.MouseDragStarted -= OnMouseDragStarted;
      m_Events.MouseDragFinished -= OnMouseDragFinished;
      m_Events.Dispose();
      m_Events = null;
    }

    private void OnMouseDragStarted(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      //Log("MouseDragStarted\n");
    }

    private async void OnMouseDragFinished(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      CancellationToken token = new CancellationToken();
      try
      {
        Clipboard.Clear();
        SendKeys.SendWait("^c");
        richTextBox1.Text = Clipboard.GetText();        

        Clipboard.Clear();
      }
      catch (Exception)
      {

        //throw;
      }
      
    }
  }
}

Để sử dụng chi tiết, các bạn có thể vào project của thư viện ở Github để xem Example của nó nhé.

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Bắt sự kiện bàn phím chuột bên ngoài ứng dụng winform sử dụng thư viện MouseKeyHook
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5640 11:18:37, 12/04/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.