NEWS

[C#] Hướng dẫn Fake Date Time sử dụng thư viện Harmony

[C#] Hướng dẫn Fake Date Time sử dụng thư viện Harmony
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1609 11:23:47, 26/04/2023C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách Fake DateTime trên C# qua hàm DateTime.Now

[C#] How to Fake DateTime in winform 

fake_date_time_csharp

Trong lập trình C#, khi các bạn gọi hàm DateTime.Now() thì nó sẽ trả về thời gian hiện tại của hệ thống.

Tuy nhiên, bây giờ mình lại muốn khi gọi hàm này, thì trả về mình một ngày theo mình chỉ định. 

Ex: Thời gian lùi về 3 năm chẳng hạn.

Cái này cũng giống như các bạn khi sử dụng các thư viện có thời gian dùng thử là 3 Tháng, và mình muốn là khi mở app là thời gian hệ thống luôn chạy vào ngày đó để thư viện có thể hoạt động được.

Để Fake DateTime hệ thống, mình sẽ sử dụng thư viện Harmony.

Các bạn cài đặt thư viện này từ Nuget:

NuGetInstall-Package Lib.Harmony -Version 2.2.2

Đầu tiên, các bạn tạo 1 class Patch:

[HarmonyPatch(typeof(DateTime), "get_Now")]
class Patch
{
  // this method runs after original one
  // __result stores value produced by original
  static DateTime Postfix(DateTime __result)
  {
    // add 100 years to it
    return __result.AddYears(100);
  }
}

Khi mình patch này thì thời gian sẽ trả về cộng thêm 100 năm.

Tiếp đến, ở form1 Event Load các bạn muốn fake datetime của hệ thống thì các bạn sử dụng như sau:

rivate void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
  var now = DateTime.Now; // normal now
  var harmony = Harmony("test");
  // patch
  harmony.PatchAll(Assembly.GetExecutingAssembly());
  
  // now + 100 years
 
  this.Text = DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy");
}

Bây giờ, khi các bạn gọi hàm DateTime.Now() nó đều trả về cho bạn thời gian mà các bạn đã fake.

Thanks for watching!

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn Fake Date Time sử dụng thư viện Harmony
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1609 11:23:47, 26/04/2023C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.