NEWS

[C#] Giới thiệu Template Engine Scriban trên NET

[C#] Giới thiệu Template Engine Scriban trên NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1564 16:50:27, 17/09/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn trẻ, bài viết hôm nay mình tiếp tục giới thiệu các bạn Template Engine trên NET đó là Scriban, mình có thể dùng thư viện này để thiết kế Report từ template có sẵn.

[C#] Introduce Template Engine Scriban .NET

Teamplete engine là gì?

 • Template đó chính là 1 mẫu bố cục chung cho tất cả các trang có sử dụng lại những thành phần giống nhau mà không phải viết lại toàn bộ, từ đó trên mỗi trang, chỉ cần thay đổi ở một số nơi được chỉ định trên trang từ template.
 • Template engine có tác dụng giúp sạch đi những đoạn code PHP nằm trong View nên tách biệt hoàn toàn giữa người cắt CSS và người code PHP.
 • Hiện nay có khá nhiều template engine thông dụng như Twig, Blade..

Scriban hiện tại đang được hơn 2k star trên github, thư viện rất mạnh mẽ.

Để các bạn dễ hiểu về thư viện này, các bạn xem hình ảnh dưới đây:

demo_scriban_template_engine

Ở hình trên, các bạn thấy mình có 1 data model dạng Json truyền vào và 1 template => cuối cùng ta được kết quả.

Cú pháp Scriban:

Scriban sử dụng cặp dấu {{ }}  để truyền data, và {%{ }%} để mình Escape String.

Ở bài viết sau, mình sẽ có demo tạo hóa đơn invoice từ template có sẵn HTML và xuất ra kết quả file hóa đơn PDF. Các bạn đón đọc nhé.

template_invoice_csharp

Cài đặt thư viện, các bạn có thể cài đặt thư viện từ Nuget:

PM> Install-Package Scriban -Version 5.5.0

Các cách sử dụng Template Engine:

 

1. Cách sử dụng đơn giản nhất Simple

using Scriban;

var name = "Nguyễn Thảo";

var tpl = Template.Parse("Hello {{name}}!");
var res = tpl.Render(new { name = name });

Console.WriteLine(res);

=> Kết quả chúng ta sẽ được là Hello Nguyễn Thảo

2. Truyền nhiều tham số vào template

using Scriban;

var name = "Nguyễn Thảo";
var occupation = "CEO at Laptrinhvb.net";

var txt = "{{name}} is a {{occupation}}";
var tpl = Template.Parse(txt);
var res = tpl.Render(new { name, occupation });

Console.WriteLine(res);

Result:
=> Nguyễn Thảo is a CEO at Laptrinhvb.net

3. Dùng từ khóa For để duyệt một danh sách

using Scriban;

string[] words = { "sky", "blue", "falcon", "book", "ocean", "dog" };

var html = @"
<ul>
{{- for word in words }}
  <li> {{ word }} </li>
{{- end }}
</ul>
";

var tpl = Template.Parse(html);
var res = tpl.Render(new { words = words });

Console.WriteLine(res);

và đây là kết quả khi bạn xuất dữ liệu ra:

<ul>
  <li>sky</li>
  <li>blue</li>
  <li>falcon</li>
  <li>book</li>
  <li>ocean</li>
  <li>dog</li>
</ul>

4. Sử dụng String Function

using Scriban;

var msg = "an old falcon";

var data = @"
{{ msg | string.capitalize }}
{{ msg | string.upcase }}
The message has {{ msg | string.size }} characters.
The message has {{ msg | string.split ' ' | array.size }} words.
";

var tpl = Template.Parse(data);
var res = tpl.Render(new { msg = msg });

Console.WriteLine(res);

Kết quả chúng ta sẽ được.

An old falcon
AN OLD FALCON
The message has 13 characters.
The message has 3 words.

5. Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh If else

using Scriban;

string?[] names = { "Thảo", "Băng", "Minh", "Tuyên" };

var data = @"
{{- for name in names -}}
 {{ if !name }}
Hello there!
 {{ else }}
Hello {{name}}!
 {{ end }}
{{- end }}";

var tpl = Template.Parse(data);
var res = tpl.Render(new { names = names });

Console.WriteLine(res);

6. Load template engine từ một tập tin file

Mình có một đoạn template HTML như sau.

<table>
  <thead>
  <tr>
    <th>Name</th>
    <th>Occupation</th>
  </tr>
  </thead>
  <tbody>
  {{- for user in users }}
  <tr>
    <td>{{ user.name }}</td>
    <td>{{ user.occupation }}</td>
  </tr>
  {{- end }}
  </tbody>
</table>
 • Tiếp đến, mình sẽ dùng code C#, để load vào và truyền dữ liệu vào cho biểu mẫu HTML này.
using Scriban;

var users = new List<User>
{
  new ( "John Doe", "gardener"),
  new ( "Roger Roe", "driver"),
  new ( "Lucy Smith", "teacher")
};

var fileName = "users.tpl";
var data = File.ReadAllText(fileName);

var tpl = Template.Parse(data);
var res = tpl.Render(new { users = users });

Console.WriteLine(res);

record User(string Name, string Occupation);

Và dưới đây là kết quả khi bạn xuất dữ liệu ra.

<table>
  <thead>
  <tr>
    <th>Name</th>
    <th>Occupation</th>
  </tr>
  </thead>
  <tbody>
  <tr>
    <td>John Doe</td>
    <td>gardener</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Roger Roe</td>
    <td>driver</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Lucy Smith</td>
    <td>teacher</td>
  </tr>
  </tbody>
</table>

Hy vọng, bài viết này sẽ giúp ích được cho các bạn, hiểu về 1 template engine.

Các bạn có thể truy cập vào github trang chủ để tham khảo thêm nhé.

https://github.com/scriban/scriban.

 

Thanks for watching!

Tags: scriban c#template engine net c#template engine c#scriban

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Giới thiệu Template Engine Scriban trên NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1564 16:50:27, 17/09/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.