NEWS

[C#] Flip Image Front and Back Effect Winform

[C#] Flip Image Front and Back Effect Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1672 08:53:54, 02/12/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục chia sẻ các bạn hiệu ứng flip image trên winform bằng ngôn ngữ lập trình C#.

[C#] Flip Image Animation Effect Winform

Ví dụ: các bạn xem hình ảnh dưới đây.

Chúng ta, có một tấm hình Căn cước công dân, nó có hai mặt: mặt trước và mặt sau.

Khi chúng ta click vào tấm hình thì nó sẽ tự động xoay lại cho chúng ta.

flip_image_csharp

Để chỉnh tốc độ xoay, các bạn có thể tùy chỉnh lại theo ý muốn nhé.

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace FlipImageEffectPanel
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      var pictureBox1 = new PictureBox();
      var pictureBox2 = new PictureBox();
      pictureBox1.Image = global::FlipImageEffectPanel.Properties.Resources.Deutscher_Personalausweis__2021_Version_;
      pictureBox1.Location = new System.Drawing.Point(656, 236);
      pictureBox1.Name = "pictureBox1";
      pictureBox1.Size = new System.Drawing.Size(440, 280);
      pictureBox1.SizeMode = System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.Zoom;

      
      pictureBox2.Image = global::FlipImageEffectPanel.Properties.Resources.Italian_electronic_ID_card__back_;
      pictureBox2.Location = new System.Drawing.Point(1012, 114);
      pictureBox2.Name = "pictureBox2";
      pictureBox2.Size = new System.Drawing.Size(440, 280);
      pictureBox2.SizeMode = System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.Zoom;
     
      flipPanel1.Front = pictureBox2;    
      flipPanel1.Back = pictureBox1;

      

      flipPanel1.TimerInterval = 10;
      flipPanel1.Flip();
    

    }
    

    private void flipPanel1_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      flipPanel1.Flip();
    }

    private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      flipPanel1.TimerInterval = Convert.ToInt16(textBox1.Text);
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Flip Image Front and Back Effect Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1672 08:53:54, 02/12/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.