NEWS

[C#] Hiệu ứng Typewriter effect trên console

[C#] Hiệu ứng Typewriter effect trên console
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2198 13:42:28, 15/07/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẽ đến các bạn tạo hiệu ứng Typewriter Effect ở cửa sổ dòng lệnh Console C#.

[C#] Typewriter Effect Console 

Dưới đây, là giao diện demo ứng dụng:

Do hình động gif, nên demo dưới chạy bạn cảm thấy giật, mở ứng dụng chạy mướt nhé các bạn.

text_typing_console

Đầu tiên, các bạn tạo cho mình 1 class TypeWriter.cs :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace TextEffectTyping
{
  class TypeWriter : System.IO.TextWriter
  {
    private TextWriter originalOut;

    public TypeWriter()
    {
      originalOut = Console.Out;
    }

    public override void WriteLine(string message)
    {
      foreach (char c in message)
      {
        originalOut.Write(c);

        if (!Console.KeyAvailable)
        {
          Thread.Sleep(25);
        }
      }

      if (Console.KeyAvailable)
      {
        Console.ReadKey();
      }

      Animate();

      if (Console.KeyAvailable)
      {
        Console.ReadKey();
      }

      originalOut.WriteLine();
    }

    private void Animate()
    {
      Console.CursorVisible = false;

      for (int i = 0; i < 3; i++)
      {
        originalOut.Write(@"-");
        Console.SetCursorPosition(Console.CursorLeft - 1, Console.CursorTop);
        if (AnimationInterrupted()) break;
        originalOut.Write(@"\");
        Console.SetCursorPosition(Console.CursorLeft - 1, Console.CursorTop);
        if (AnimationInterrupted()) break;
        originalOut.Write(@"|");
        Console.SetCursorPosition(Console.CursorLeft - 1, Console.CursorTop);
        if (AnimationInterrupted()) break;
        originalOut.Write(@"/");
        Console.SetCursorPosition(Console.CursorLeft - 1, Console.CursorTop);
        if (AnimationInterrupted()) break;
      }

      originalOut.Write(" ");
      Console.SetCursorPosition(Console.CursorLeft - 1, Console.CursorTop);

      Console.CursorVisible = true;
    }

    private bool AnimationInterrupted()
    {
      if (!Console.KeyAvailable)
      {
        Thread.Sleep(50);
        return false;
      }
      else
      {
        originalOut.Write(" ");
        Console.SetCursorPosition(Console.CursorLeft - 1, Console.CursorTop);
        return true;
      }
    }

    public override Encoding Encoding
    {
      get { return Encoding.UTF8; }
    }
  }
  }

Và ở file program.cs các bạn sử dụng như sau để xuất nội dung text ra:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace TextEffectTyping
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Read();
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      TypeWriter typewriter = new TypeWriter();
      Console.SetOut(typewriter);
      Console.WriteLine("Thủ tướng sắp ban hành chỉ thị mới về phòng chống dịch Covid-19");
      Console.WriteLine("Trước bối cảnh dịch Covid-19 lây lan nhanh, Bộ Y tế vừa có tờ trình Thủ tướng về việc ban hành chỉ thị tập trung cao độ thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.");
      Console.WriteLine("Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2020, dịch Covid-19 ở Việt Nam đã trải qua 4 giai đoạn, với gần 30.000 ca mắc và 125 ca tử vong. Giai đoạn 4 từ ngày 27/4 đến nay với sự xuất hiện của biến chủng Delta đã lây lan rất nhanh, nguy hiểm hơn và làm tăng bệnh nặng hơn so với 3 đợt dịch trước.");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hiệu ứng Typewriter effect trên console
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2198 13:42:28, 15/07/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.