NEWS

[C#] Hiển thị hình ảnh GIF vào button, picturebox, label winform

[C#] Hiển thị hình ảnh GIF vào button, picturebox, label winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 16264 10:37:49, 07/01/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn hình Gifbutton, picturebox, hay label trong winform lập trình C#.

Bạn có thể hiển thị hình Gif  thông qua thuộc tính BackgroundImage trong từng button trên.

Và các bạn chỉnh lại vị trí của hình theo nhu cầu của mình: trái, giữa hay bên phải tùy bạn.

Dưới đây là giao diện demo Button Gif C#:

gif_button_csharp

Source code Animation Button Gif C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

using System.IO;

namespace howto_display_animated_gif
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    // Switch GIFs.
    bool ButtonShowingPuppy = false;
    private void btnGif_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ButtonShowingPuppy = !ButtonShowingPuppy;
      if (ButtonShowingPuppy)
      {
        btnGif.Image = howto_display_animated_gif.Properties.Resources.puppy;
      }
      else
      {
        btnGif.Image = howto_display_animated_gif.Properties.Resources.under_construction;
      }
    }

    // Switch GIFs, loading from files.
    bool PictureBoxShowingPuppy = false;
    private void picGif_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      PictureBoxShowingPuppy = !PictureBoxShowingPuppy;
      if (PictureBoxShowingPuppy)
      {
        picGif.Image = howto_display_animated_gif.Properties.Resources.puppy;
      }
      else
      {
        picGif.Image = howto_display_animated_gif.Properties.Resources.under_construction;
      }
    }

    // Switch GIFs.
    bool LabelShowingAlien = false;
    private void lblGif_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string filename = Path.GetFullPath(
        Path.Combine(Application.StartupPath, @"..\..\"));

      LabelShowingAlien = !LabelShowingAlien;
      if (LabelShowingAlien)
      {
        lblGif.Image = Image.FromFile(filename + "alien.gif");
      }
      else
      {
        lblGif.Image = Image.FromFile(filename + "under_construction.gif");
      }
    }
  }
}

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hiển thị hình ảnh GIF vào button, picturebox, label winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 16264 10:37:49, 07/01/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.