Bài viết mới

[C#] Hiển thị hình ảnh GIF vào button, picturebox, label winform

[C#] Hiển thị hình ảnh GIF vào button, picturebox, label winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 374 10:37:49, 07/01/2019CSHARP   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn hình Gifbutton, picturebox, hay label trong winform lập trình C#.

Bạn có thể hiển thị hình Gif  thông qua thuộc tính BackgroundImage trong từng button trên.

Và các bạn chỉnh lại vị trí của hình theo nhu cầu của mình: trái, giữa hay bên phải tùy bạn.

Dưới đây là giao diện demo Button Gif C#:

gif_button_csharp

Source code Animation Button Gif C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

using System.IO;

namespace howto_display_animated_gif
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    // Switch GIFs.
    bool ButtonShowingPuppy = false;
    private void btnGif_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ButtonShowingPuppy = !ButtonShowingPuppy;
      if (ButtonShowingPuppy)
      {
        btnGif.Image = howto_display_animated_gif.Properties.Resources.puppy;
      }
      else
      {
        btnGif.Image = howto_display_animated_gif.Properties.Resources.under_construction;
      }
    }

    // Switch GIFs, loading from files.
    bool PictureBoxShowingPuppy = false;
    private void picGif_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      PictureBoxShowingPuppy = !PictureBoxShowingPuppy;
      if (PictureBoxShowingPuppy)
      {
        picGif.Image = howto_display_animated_gif.Properties.Resources.puppy;
      }
      else
      {
        picGif.Image = howto_display_animated_gif.Properties.Resources.under_construction;
      }
    }

    // Switch GIFs.
    bool LabelShowingAlien = false;
    private void lblGif_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string filename = Path.GetFullPath(
        Path.Combine(Application.StartupPath, @"..\..\"));

      LabelShowingAlien = !LabelShowingAlien;
      if (LabelShowingAlien)
      {
        lblGif.Image = Image.FromFile(filename + "alien.gif");
      }
      else
      {
        lblGif.Image = Image.FromFile(filename + "under_construction.gif");
      }
    }
  }
}

DOWNLOAD SOURCE

Tags: button gif c#picturebox gif c#lable gif c#

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hiển thị hình ảnh GIF vào button, picturebox, label winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 374 10:37:49, 07/01/2019CSHARP   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.