NEWS

[C#] Theo dõi sử kiện process Start hay Stop trên Winform

[C#] Theo dõi sử kiện process Start hay Stop trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1951 21:56:36, 27/05/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết này mình sẻ hướng dẫn các bạn cách bắt sự kiện khi chạy một ứng dụng Start hay Stop trên C#, Winform.

[C#] Trigger if a Process Start or Stop in Windows

Dưới đây là giao diện demo C#:

watch_event_process

Ở hình trên khi mình mở ứng dụng nào thì, nó sẽ bắt sự kiện và trả về đường dẫn ứng dụng đang chạy ra màn hình Console.

Source code c#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.Linq;
using System.Management;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace WatchProcessStart
{
  internal class Program 
  {
    static ManagementEventWatcher processStartEvent = new ManagementEventWatcher("SELECT * FROM Win32_ProcessStartTrace");
    static ManagementEventWatcher processStopEvent = new ManagementEventWatcher("SELECT * FROM Win32_ProcessStopTrace");
    static void Main(string[] args)
    {
      processStartEvent.EventArrived += new EventArrivedEventHandler(processStartEvent_EventArrived);
      processStopEvent.EventArrived += new EventArrivedEventHandler(processStopEvent_EventArrived);
      processStartEvent.Start();
      processStopEvent.Start();

      Console.ReadLine();

    }
    static void processStartEvent_EventArrived(object sender, EventArrivedEventArgs e)
    {
      string processName = e.NewEvent.Properties["ProcessName"].Value.ToString();
      string processID = Convert.ToInt32(e.NewEvent.Properties["ProcessID"].Value).ToString();

      int pid = Convert.ToInt32(e.NewEvent.Properties["ProcessID"].Value);

      Process p = Process.GetProcessById(pid);

      string wholeFileName = p.MainModule.FileName;

      Console.WriteLine($"Process started>> Name: {wholeFileName} | ID: {pid} ");

    
  }

    static void processStopEvent_EventArrived(object sender, EventArrivedEventArgs e)
    {
      string processName = e.NewEvent.Properties["ProcessName"].Value.ToString();
      string processID = Convert.ToInt32(e.NewEvent.Properties["ProcessID"].Value).ToString();

      int pid = Convert.ToInt32(e.NewEvent.Properties["ProcessID"].Value);

      Process p = Process.GetProcessById(pid);

      string wholeFileName = p.MainModule.FileName;

      Console.WriteLine($"Process Stop>> Name: {wholeFileName} | ID: {pid} ");
    }
  }
}

Thanks for watching!

Tags: event process start c#event process stop c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Theo dõi sử kiện process Start hay Stop trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1951 21:56:36, 27/05/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.