NEWS

[C#] Chuyển đổi timestamp sang kiểu dữ liệu datetime

[C#] Chuyển đổi timestamp sang kiểu dữ liệu datetime
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2556 13:45:19, 13/09/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi Timestamp sang kiểu dữ liệu ngày tháng DateTime trong lập trình C#, Winform.

[C#] How to convert Timestamp to DateTime

time_stamp_csharp

Vậy TimeStamp là gì?

TimeStamp hay tên các bạn thường thấy là Unix timestamp.

Khái niệm quen thuộc trong hệ thống Unix và lập trình C#.

Thời gian Unix, là hệ thống nhằm diễn tả một điểm trên trục thời gian, theo trục thời gian nó sử dụng số giây kể để xác định thời điểm, với điểm gốc từ thời điểm 00:00:00 ngày 1/1/1970 (UTC).

Ví dụ lúc 00:00:00 - 1/1/2017 có giá trị timestamp  1483228800; Có nghĩa là tính từ 00h:00m:00s ngày 1/1/1970 đến 00h:00m:00s ngày 1/1/2017  1483228800 giây.

12/09/2021 (17:05:02) ⇒ 1631441102

1. Hàm chuyển đổi tính đến đơn vị giây

public static DateTime UnixTimeStampToDateTime( double unixTimeStamp )
{
  // Unix timestamp is seconds past epoch
  DateTime dateTime = new DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc);
  dateTime = dateTime.AddSeconds( unixTimeStamp ).ToLocalTime();
  return dateTime;
}

2. Hàm thường hay được sử dụng trong Java tính đến milisecond

public static DateTime JavaTimeStampToDateTime( double javaTimeStamp )
{
  // Java timestamp is milliseconds past epoch
  DateTime dateTime = new DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc);
  dateTime = dateTime.AddMilliseconds( javaTimeStamp ).ToLocalTime();
  return dateTime;
}

Thanks for watching!

Tags: convert timestamp to datetime c#timestamp c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Chuyển đổi timestamp sang kiểu dữ liệu datetime
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2556 13:45:19, 13/09/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.