NEWS

[C#] Hướng dẫn đọc file excel đơn giản sử dụng thư viện Epplus

[C#] Hướng dẫn đọc file excel đơn giản sử dụng thư viện Epplus
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3962 10:23:06, 09/02/2023C#   In bài viết

EPPlus là một thư viện .NET cho phép bạn tạo, sửa và đọc tệp Excel trong C#. Nó hỗ trợ đọc và ghi cả hai định dạng xlsx và xls với tốc độ cao và hiệu suất tốt.

Thư viện cung cấp rất nhiều tính năng, cho phép bạn thực hiện các thao tác như định dạng, kiểu dáng, điều kiện định dạng, v.v.

Ngoài ra, EPPlus còn có tài liệu tốt và có rất nhiều ví dụ mã trên internet giúp bạn dễ dàng tìm hiểu và sử dụng.

Nó là một trong những thư viện Excel phổ biến nhất và được nhiều người sử dụng trong C#.

EPPlus

Dưới đây, là source code hướng dẫn đọc file excel sử dụng thư viện EPPLus

using System;
using System.Data;
using OfficeOpenXml;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Load the Excel file into the library
      using (ExcelPackage package = new ExcelPackage(new System.IO.FileInfo("YourFile.xlsx")))
      {
        // Get the first worksheet in the file
        ExcelWorksheet worksheet = package.Workbook.Worksheets[1];

        // Read the data from the worksheet into a DataTable
        DataTable table = new DataTable();
        for (int i = 1; i <= worksheet.Dimension.End.Column; i++)
        {
          table.Columns.Add(i.ToString());
        }
        for (int row = 1; row <= worksheet.Dimension.End.Row; row++)
        {
          DataRow dataRow = table.NewRow();
          for (int col = 1; col <= worksheet.Dimension.End.Column; col++)
          {
            dataRow[col - 1] = worksheet.Cells[row, col].Value;
          }
          table.Rows.Add(dataRow);
        }

        // Print the data to the console
        foreach (DataRow row in table.Rows)
        {
          foreach (var item in row.ItemArray)
          {
            Console.Write(item + " ");
          }
          Console.WriteLine();
        }
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Ví dụ này đọc dữ liệu từ trang tính đầu tiên của tệp Excel "YourFile.xlsx" và lưu trữ nó trong một DataTable.

Dữ liệu sau đó được in ra bàn điều khiển. Đây là một ví dụ rất cơ bản, nhưng nó sẽ cung cấp cho bạn một điểm khởi đầu tốt để đọc dữ liệu từ các tệp Excel bằng EPPlus trong C#.

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn đọc file excel đơn giản sử dụng thư viện Epplus
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3962 10:23:06, 09/02/2023C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.