NEWS

[C#] Hướng dẫn các ẩn thư mục folder trong winform

[C#] Hướng dẫn các ẩn thư mục folder trong winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3750 19:18:36, 17/08/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn các ẩn, hiện thư mục folder trong lập trình c#, winform.

[C#] Hide, Unhide Folder in Winform

Đầu tiên các bạn thiết kế giao diện ứng dụng như hình bên dưới:

hide_folder_c

Đầu tiên, các bạn bấm nút Browse để chọn folder cần thao tác.

=> Sau đó, các bạn có thể chọn thao tác Hide và Unhide để ẩn hay hiển thị thư mục folder trên windows.

Source code C# Hide, Unhide Folder:

using System;
using System.IO;
using System.Windows.Forms;

namespace HideFolder
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    DirectoryInfo ch;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnBrowse_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (folderBrowserDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        txtFilePath.Text = folderBrowserDialog1.SelectedPath;
      }
    }

    private void btnOpen_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        System.Diagnostics.Process.Start(txtFilePath.Text);
      }
      catch { }
    }

    private void btnHide_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        ch = new DirectoryInfo(txtFilePath.Text);
        ch.Attributes = FileAttributes.Hidden;
        MessageBox.Show("Hidden");
      }
      catch { }
    }

    private void btnUnhide_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        ch = new DirectoryInfo(txtFilePath.Text);
        ch.Attributes = FileAttributes.Normal;
        MessageBox.Show("Visible");
      }
      catch { }
    }

  }
}

Kết quả khi các bạn chạy demo ứng dụng:

Hide Folder Output

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn các ẩn thư mục folder trong winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3750 19:18:36, 17/08/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.