NEWS

[C#] Hướng dẫn Drag and Drop File vào RichTextBox

[C#] Hướng dẫn Drag and Drop File vào RichTextBox
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2124 04:08:20, 15/06/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách Drag drop file Text vào RichTextBox trên C# winform.

[C#] Drag drop file to RichTextBox

Dưới đây là hình ảnh demo mình kéo file text vào RichTextBox

drag_drop_file_csharp

Source code C#:

namespace Drag_Drop_RichTextBox
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

 

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      richTextBox1.AllowDrop = true;
      richTextBox1.DragDrop += RichTextBox1_DragDrop;
    }

    private void RichTextBox1_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
    {
      var data = e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop);
      if (data != null)
      {
        var fileNames = data as string[];
        if (fileNames.Length > 0) {
          string myText = File.ReadAllText(fileNames[0], Encoding.UTF8);
          richTextBox1.Text = myText;
        }
        
      }
    }

    private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
      Process.Start("https://laptrinhvb.net");
    }
  }
}

Các bạn chỉ cần Enable thuộc tính AllowDrop = true

và viết sự kiện drapdrop trên richtextbox như source code ở trên.

Thanks for watching!

Tags: dragdrop file richtextbox c#richtextbox c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn Drag and Drop File vào RichTextBox
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2124 04:08:20, 15/06/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.