NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng IDisposabale và từ khóa Using trong csharp winform

[C#] Hướng dẫn sử dụng IDisposabale và từ khóa Using trong csharp winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7097 08:12:40, 31/10/2019C#   In bài viết

Tìm hiểu các tài nguyên không quản lý bởi .NET, triển khai giao diện IDisposable, giải phóng tài nguyên trong Dispose với từ khóa lệnh using trong lập trình C#.

[C#] Hướng dẫn sử dụng IDisposabale và từ khóa Using trong csharp winform

Trong thư viện .NET đưa ra một giao diện interface có tên là IDisposable (System.IDisposable). Giao diện này chỉ có định nghĩa một phương thức.

public void Dispose ();

Các lớp triển khai giao diện này chỉ việc định nghĩa nội dung phương thức này, mục đich code viết trong phương thức này là các thao tác để giải phóng các tài nguyên chiếm giữ - khi đối tượng bị hủy

Tại sao cần tự giải phóng tài nguyên

Như đã biết, trong .NET hầu hết các loại tài nguyên là được quản lý bởi CLR của hệ thống .NET, nên các tài nguyên, đối tượng không còn tham chiếu đến nó sẽ tự động được CLR thu hồi (GC). Đó là những tài nguyên quản lý được bởi .NET CLR

Tuy nhiên, vẫn có những loại tài nguyên mà CLR .NET không quản lý được như:

 • Mở file - stream
 • Các kết nối mạng, kết nối đến CSDL ...
 • Những vùng bộ nhớ không quản lý được, các font chữ ...

Với những loại tài nguyên này, .NET không biết tự giải phóng nó thế nào, nên bạn phải có một cơ chế chủ động làm việc này khi không còn dùng đến nữa.

Bạn cần viết code giải phóng tài nguyên thích hợp ở phương thức hủy (Finalize) và có thể là triển khai giao diện IDisposable để sử dụng với câu lệnh using.

Câu lệnh using

Khi một lớp nào đó, triển khai giao diện IDisposable thì có thể dùng với using, khi đó - hết lệnh using đối tượng sẽ tự động được gọi Dispose.

Cú pháp cơ bản như sau:

using (obj_1, obj_2 ... obj_n) {
  //các câu lệnh trong Using
}

Trong đó, các obj_1, obj_2 ... là các đối tượng của những lớp triển khai giao diện IDisposabe

Hãy thử ví dụ sau:

Lớp A triển khai giao diện IDisposable

class A : IDisposable {
  bool resource = true;
  public void Dispose() {
    Console.WriteLine("Phương thức này gọi tự động khi hết using");
    resource = false; // giải phóng tài nguyên
  }
}

Sử dụng Using với lớp trên

using (var a = new A()) {
  Console.WriteLine("Do something ...");
}

Chạy code trên - kết quả là:

Do something ...
Phương thc này gi t động khi hết using


Bạn thấy, phương thức Dispose() sẽ tự động chạy khi hết using

Đây chính là cách để chủ động giải phóng tài nguyên không quản lý được bởi .NET, khi tài nguyên đó không còn dùng đến nữa.
Thư viện .NET có hàng trăm lớp triển khai IDisposable bạn có thể sử dụng với using như: Font, Brush, Stream, TextReader, WebResponse, Socket, DbConnection ...

Thanks for watching!

 

xuanthulab.net

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng IDisposabale và từ khóa Using trong csharp winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7097 08:12:40, 31/10/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.