NEWS

[C#] Hướng dẫn gọi hàm bằng chuỗi String sử dụng Method.Invoke

[C#] Hướng dẫn gọi hàm bằng chuỗi String sử dụng Method.Invoke
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3460 15:08:48, 20/05/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách gọi hàm bằng chuỗi String trong lập trình C#, Winform.

[C#] Call Funcion by Name

add_form_to_panel_thumb

Mình ví dụ chúng ta có hai hàm đơn giản như sau:

showMessage();
int result = multiply(5, 20);

Dưới đây mình sẽ gọi chạy hai hàm showMessage() và multiply() này bên tên string truyền vào.

1. Gọi hàm showmessage() không có tham số

Type t = this.GetType();
MethodInfo method = t.GetMethod("showMessage");
method.Invoke(this, null);

2. Gọi hàm Multiply có tham số truyền vào 2 giá trị a và b chúng ta sẽ gọi như sau:

Type t = this.GetType();
MethodInfo method = t.GetMethod("multiply");
int result = (int)method.Invoke(this, new object[] { 5, 20 });

Nhiều lúc bạn nào không muốn gọi hàm cách bình thường, tỏ vẻ nguy hiểm thì cứ gọi hàm bằng cách này nhé.

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn gọi hàm bằng chuỗi String sử dụng Method.Invoke
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3460 15:08:48, 20/05/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.