NEWS

[C#] Hướng dẫn lấy ID Group hoặc Fanpage Facebook

[C#] Hướng dẫn lấy ID Group hoặc Fanpage Facebook
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14795 13:16:48, 28/06/2017C#   In bài viết

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng đơn giản để lấy ID Facebook từ đường dẫn URL Facebook của một group hoặc Fanpage.

Cách lấy id của group facebook, rất đơn giản. Khi các bạn mở một trang group facebook lên và nhấn tổ hợp phím Ctrl + U để viewsource và tìm đến dòng Profile_id="{id_facebook}".

Đây chính là Id của group hoặc fanpage Facebook.

Để lấy được ID Facebook ra rất đơn giản chúng ta chỉ cần sử dụng Regular Expression C# để lấy lấy id facebook theo điều kiện lọc của minh.

Ví dụ:

Ta có URL sau: https://www.facebook.com/laptrinhnet/ 

id group facebook

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng:

get id group or fanpage facebook C# api

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace get_id_facebook
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnGet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      webBrowser1.Navigate(txtURL.Text);     
    }

    private void webBrowser1_DocumentCompleted(object sender, WebBrowserDocumentCompletedEventArgs e)
    {
      String data = webBrowser1.DocumentText;
     
      Regex regex = new Regex(@"(?<=profile_id=).*?(?=[""])");
      Match match = regex.Match(data);
      if (match.Success)
      {        
        digitalGauge1.Text = match.Groups[0].Value;        
      }
    }
  }
}

HAVE FUN :)

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn lấy ID Group hoặc Fanpage Facebook
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14795 13:16:48, 28/06/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.