Bài viết mới

[C#] Hướng dẫn Drag Drop Image từ folder vào picturebox

[C#] Hướng dẫn Drag Drop Image từ folder vào picturebox
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1588 08:12:10, 23/02/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Drag drop image từ thư mục folder vào Picture Box trong lập trình C#.

Source code Drag Drop Image C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
 
namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Project : Form
  {
    public Project()
    {
      InitializeComponent();
      pictureBox1.AllowDrop = true;
    }
    private void pictureBox1_DragEnter(object sender, DragEventArgs e)
    {
      e.Effect = DragDropEffects.Copy;
    }
 
    private void pictureBox1_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
    {
      foreach(string pic in ((string[])e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop)))
      {
        Image img = Image.FromFile(pic);
        pictureBox1.Image = img;
      }
    }
  }
}

drap_drop_image

Thanks for Watching!

 

Tags: picturebox c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn Drag Drop Image từ folder vào picturebox
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1588 08:12:10, 23/02/2019C#   In bài viết

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.