NEWS

[C#] Hướng dẫn kiểm tra địa chỉ email có tồn tại hay không sử dụng API InfoByIP

[C#] Hướng dẫn kiểm tra địa chỉ email có tồn tại hay không sử dụng API InfoByIP
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14429 08:41:32, 05/06/2018C#   In bài viết

Kiểm tra tài khoản email tồn tại trong C#, nếu các bạn đang có nhu cầu marketing quảng cáo qua email, bạn có danh sách khoảng vài ngàn tài khoản, nhưng trong danh sách địa chỉ đó, làm sao để kiểm tra được email nào hợp lệ, hay còn hoạt động hay không.

[C#] Check email Exist using API 

Bài viết này, mình sẽ giới thiệu các bạn sử dụng website InfoByIP, có cung cấp cho chúng ta validate email.

Địa chỉ validate email: https://www.infobyip.com/verifyemailaccount.php

Các bạn xem hình bên dưới:

 

check email exsit c#

 

Dưới đây là gói packet gởi đi của Website InfobyIP, mình có thể sử dụng nó để gởi request trong form.

 

validate email c#

Như hình trên, các bạn sẽ thấy, nó sẽ gởi request tới url: https://www.infobyip.com/verifyemailaccount.php

và Form data nó chứa Parametter là email, form được gởi theo phương thức POST.

=> Kết quả Response của Request Validate Email.

validate email c#

Các bạn có thể sử dụng phần mềm Postman để test Request, Link download phần mềm Postman

Các bạn sẽ thấy được kết quả trả về, và mình sẽ dùng HtmlAglityPack để get element này ra.

Dưới đây, là demo ứng dụng kiểm tra tài khoản email có tồn tại hay không c#

validate email trong c#

Hướng dẫn code validate email C#:

Bước 1: Các bạn cần import thư viện XNet và Html AglityPack từ Nuget vào.

using xNet;
using HtmlAgilityPack;

Bước 2: Mình sẽ gởi request đến server InfoByIP và lấy kết quả về theo source code bên dưới

private void btnValidate_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        HttpRequest httpRequest = new HttpRequest();
        httpRequest.Cookies = new CookieDictionary();
        httpRequest.UserAgent = Http.ChromeUserAgent();
        RequestParams para = new RequestParams();
        para["email"] = txtEmail.Text;

        string html = httpRequest.Post("https://www.infobyip.com/verifyemailaccount.php", para).ToString();


        var page = new HtmlAgilityPack.HtmlDocument();
        page.LoadHtml(html);
        var list = "";
        if (page.DocumentNode.SelectSingleNode("//td[@id='output']//td[@class='left']//img[4]") != null)
        {
          list = page.DocumentNode.SelectSingleNode("//td[@id='output']//td[@class='left']//img[4]").NextSibling.InnerText;
        }
        else
        {
          list = page.DocumentNode.SelectSingleNode("//td[@id='output']//td[@class='left']").InnerText;
          string[] arr = list.Split('.');
          int count = arr.Length - 1;
          list = arr[count];

        }

        lblResult.Text = list;

      }
      catch (Exception ex)
      {

        MessageBox.Show(ex.Message);
      }

    }

Vậy là xong, rất đơn giản phải không các bạn.

Chúc các bạn thành công!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn kiểm tra địa chỉ email có tồn tại hay không sử dụng API InfoByIP
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14429 08:41:32, 05/06/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.