NEWS

[C#] Hướng dẫn hiện thị progress bar window khi copy file hoặc folder sử dụng thư viện visualbasic

[C#] Hướng dẫn hiện thị progress bar window khi copy file hoặc folder sử dụng thư viện visualbasic
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7067 08:32:00, 17/07/2018C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng thư viện VisualBasic để copy file hoặc folder trong lập trình C#.

[C#] Copy File With Progressbar

Các bạn thường biết trong thư viện System.IO, có hỗ trợ cho chúng ta các hàm về file và folder.

Vd: Copy, cut , create folder

Cú pháp copy file của lớp System.IO

File.Copy(Path.Combine(sourceDir, fName), Path.Combine(backupDir, fName), true);

Tuy nhiên, khi chúng ta copy một file hoặc folder có dung lượng lớn, thì chúng ta cần làm một Progess bar để xem máy đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm.

Bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách copy sử dụng thư viện Visual Basic để hiển thị phần trăm công việc copy file hoặc folder của dialog Windows.

Nó cũng thông báo cho chúng ta khi dữ liệu bị file thư mục trùng có muốn replace hay không, v.v...

Đầu tiên các bạn cần import thư viện Visual Basic vào như hình bên dưới:

 

import thư viện visual basic

Sau khi import thư viện xong, chúng ta sẽ import thư viện vào C#

using Microsoft.VisualBasic;

Viết code cho nút copy thư mục:

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
   string sourcePath = @"D:My_projectHOBSCAN 2.0";
   string destinationPath = @"C:TestFolder";

   Microsoft.VisualBasic.FileIO.FileSystem.CopyDirectory(sourcePath, destinationPath,
     UIOption.AllDialogs, UICancelOption.DoNothing);
}

Giao diện thực hiện khi copy file ở hình dưới đây:

 

copy file with dialog windows 10

HAPPY CODING heart

DOWNLOAD SOURCE

Tags: win32

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn hiện thị progress bar window khi copy file hoặc folder sử dụng thư viện visualbasic
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7067 08:32:00, 17/07/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.