NEWS

[C#] Hướng dẫn kiểm tra Gmail có tồn tại hay không trong lập trình csharp

[C#] Hướng dẫn kiểm tra Gmail có tồn tại hay không trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9264 13:00:16, 26/04/2018C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra một email có tồn tại hay không trong lập trình C#

Bài viết hướng dẫn dưới đây mình sử dụng thư viện: EmailValidator.NET

Thư viện EmailValidator.NET chỉ hỗ trợ kiểm tra email trên hệ thống google mail (Gmail) thôi các bạn nhé.

Nếu các bạn nào có cách validator được hết các email thì có thể để lại comment bên dưới, góp ý thêm cho mình.

- Cài đặt thư viện EmailValidator.NET.

Cài đặt từ Nuget với câu lệnh sau:

Install-Package EmailValidator.NET

Hướng dẫn sử dụng thư viện code C#:

EmailValidator emailValidator = new EmailValidator();
EmailValidationResult result;

if (!emailValidator.Validate(email, out result))
{
  Console.WriteLine("Unable to check email") // no internet connection or mailserver is down / busy
}

switch (result)
{
  case EmailValidationResult.OK:
    Console.WriteLine("Mailbox exists");
    break;

  case EmailValidationResult.MailboxUnavailable:
    Console.WriteLine("Email server replied there is no such mailbox");
    break;

  case EmailValidationResult.MailboxStorageExceeded:
    Console.WriteLine("Mailbox overflow");
    break;

  case EmailValidationResult.NoMailForDomain:
    Console.WriteLine("Emails are not configured for domain (no MX records)");
    break;
}

HAVE FUN :)

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn kiểm tra Gmail có tồn tại hay không trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9264 13:00:16, 26/04/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.