NEWS

Chương trình nghe nhạc đơn giản với C#

Chương trình nghe nhạc đơn giản với C#
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 25213 19:35:08, 21/10/2015C#   In bài viết

Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng đối tượng axWindowsMediaPlayer1 để tạo ra chương trình nghe nhạc, xem phim khá đơn giản. Bạn thiết kế form như sau:

Chương trình nghe nhạc đơn giản với C#

- Trước hết bạn phải lấy đối tượng axWindowsMediaPlayer1 bằng cách bạn click chuột phải thẻ Toolbox - > Choose items...

Sau đó một hộp thoại Choose items Toolbox xuất hiện.

Bạn click chọn vào thẻ COM Components, kéo xuống phía dưới cùng chon đối tượng có tên là Windows Media Player. Sau khi thiêt kế form xong chon đối tượng OpenFileDialog để lấy list nhạc, tại đối tượng này bạn vào điều chỉnh thuốc tính đối tượng OpenFileDialog1, Multiselect = True để chọn một lúc nhiều file.

- Bạn viết nút Open_File để load danh sách nhạc vào listbox.

String[] fileNames, filePaths;
private void openFileToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
      if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        fileNames = openFileDialog1.SafeFileNames;
        filePaths = openFileDialog1.FileNames;
        foreach (String filename in fileNames)
        {
          list_FileNhac.Items.Add(filename);
        }

      }
}

- Tiếp theo tại sự kiện SelectIndexChanged của listbox để click vào đó chương trình sẽ phát nhạc

private void list_FileNhac_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
      axWindowsMediaPlayer1.URL = filePaths[list_FileNhac.SelectedIndex];
}

Chúc các bạn thành công với ứng dụng nhỏ này. Nếu bạn nào làm biếng code thì download link bên dưới.

Download Project

Tags: controlwin32

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chương trình nghe nhạc đơn giản với C#
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 25213 19:35:08, 21/10/2015C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.