Bài viết mới

[C#] Tạo tài khoản đăng nhập Windows NT trong lập trình csharp

[C#] Tạo tài khoản đăng nhập Windows NT trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1225 15:42:40, 14/11/2017CSHARP   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tạo mới User Account của Windows bằng ngôn ngữ lập trình C#.

- Để thực hiện được tạo user windows các bạn cần phải chạy ứng dụng dưới quyền "Run as Administrator".

- Thì lúc đó ứng dụng mới có quyền tạo user được các bạn nhé.

Giao diện tạo user account Windows C#:

tạo user account window bằng c#

- Đầu tiên, các bạn cần phải import thư viện using System.DirectoryServices; vào nhé

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.DirectoryServices;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace CreateUser_Windows
{

  class Program
  {
    public static string Name;
    public static string Pass;
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Windows Account Creator");
      Console.WriteLine("Enter User Name");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Enter User Password");
      Pass = Console.ReadLine();

      createUser(Name, Pass);
    }

    public static void createUser(string Name, string Pass)
    {


      try
      {
        DirectoryEntry AD = new DirectoryEntry("WinNT://" +
                  Environment.MachineName + ",computer");
        DirectoryEntry NewUser = AD.Children.Add(Name, "user");
        NewUser.Invoke("SetPassword", new object[] { Pass });
        NewUser.Invoke("Put", new object[] { "Description", "Test User from .NET" });
        NewUser.CommitChanges();
        DirectoryEntry grp;

        grp = AD.Children.Find("Administrators", "group");
        if (grp != null) { grp.Invoke("Add", new object[] { NewUser.Path.ToString() }); }
        Console.WriteLine("Account Created Successfully");
        Console.WriteLine("Press Enter to continue....");
        Console.ReadLine();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine(ex.Message);
        Console.ReadLine();

      }

    }
  }
}

HAVE FUN :)

Tags: win32lập trình

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Tạo tài khoản đăng nhập Windows NT trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1225 15:42:40, 14/11/2017CSHARP   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.