NEWS

[C#] Tạo tài khoản đăng nhập Windows NT trong lập trình csharp

[C#] Tạo tài khoản đăng nhập Windows NT trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9050 15:42:40, 14/11/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tạo mới User Account của Windows bằng ngôn ngữ lập trình C#.

- Để thực hiện được tạo user windows các bạn cần phải chạy ứng dụng dưới quyền "Run as Administrator".

- Thì lúc đó ứng dụng mới có quyền tạo user được các bạn nhé.

Giao diện tạo user account Windows C#:

tạo user account window bằng c#

- Đầu tiên, các bạn cần phải import thư viện using System.DirectoryServices; vào nhé

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.DirectoryServices;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace CreateUser_Windows
{

  class Program
  {
    public static string Name;
    public static string Pass;
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Windows Account Creator");
      Console.WriteLine("Enter User Name");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Enter User Password");
      Pass = Console.ReadLine();

      createUser(Name, Pass);
    }

    public static void createUser(string Name, string Pass)
    {


      try
      {
        DirectoryEntry AD = new DirectoryEntry("WinNT://" +
                  Environment.MachineName + ",computer");
        DirectoryEntry NewUser = AD.Children.Add(Name, "user");
        NewUser.Invoke("SetPassword", new object[] { Pass });
        NewUser.Invoke("Put", new object[] { "Description", "Test User from .NET" });
        NewUser.CommitChanges();
        DirectoryEntry grp;

        grp = AD.Children.Find("Administrators", "group");
        if (grp != null) { grp.Invoke("Add", new object[] { NewUser.Path.ToString() }); }
        Console.WriteLine("Account Created Successfully");
        Console.WriteLine("Press Enter to continue....");
        Console.ReadLine();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine(ex.Message);
        Console.ReadLine();

      }

    }
  }
}

HAVE FUN :)

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Tạo tài khoản đăng nhập Windows NT trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9050 15:42:40, 14/11/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.