[C#] Hướng dẫn cách lấy thông tin đăng nhập tài khoản và mật khẩu web browser trên windows

[C#] Hướng dẫn cách lấy thông tin đăng nhập tài khoản và mật khẩu web browser trên windows
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2998 15:22:20, 29/12/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn, cách xem thông tin website: Tên đăng nhập, mật khẩu, URL Website trên các trình duyệt mà chúng ta lưu lại thông tin tài khoản.

[C#] Recovery Password in WebBrowser

Bài viết này nhằm mục đích các bạn xem mật khẩu của mình, dùng để học tập, không khuyến khích dùng để xem mật khẩu của người khác.

Nhiều lúc các bạn, quên mật khẩu và tài khoản đăng nhập vào một URL website nào đó chúng ta có thể sử dụng tool để xem và filter cho nhanh.

Mặc định trên các trình duyệt cũng cho phép các bạn xem mật khẩu ở phần trình quản lý mật khẩu trên trình duyệt.

VD: Chrome với phiên bản 86 hiện tại, thông tin login lưu trữ mật khẩu của trình duyệt được lưu ở File Login Data.

Dưới đây là đường dẫn lưu các file trên các loại trình duyệt web:

public static string LocalApplicationData = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.LocalApplicationData);
public static string ApplicationData = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ApplicationData);

public static List<Account> Grab()
{

  Dictionary<string, string> ChromiumPaths = new Dictionary<string, string>()
    {
      {
        "Chrome",
        LocalApplicationData + @"\Google\Chrome\User Data"
      },
      {
        "Opera",
        Path.Combine(ApplicationData, @"Opera Software\Opera Stable")
      },
      {
        "Yandex",
        Path.Combine(LocalApplicationData, @"Yandex\YandexBrowser\User Data")
      },
      {
        "360 Browser",
        LocalApplicationData + @"\360Chrome\Chrome\User Data"
      },
      {
        "Comodo Dragon",
        Path.Combine(LocalApplicationData, @"Comodo\Dragon\User Data")
      },
      {
        "CoolNovo",
        Path.Combine(LocalApplicationData, @"MapleStudio\ChromePlus\User Data")
      },
      {
        "SRWare Iron",
        Path.Combine(LocalApplicationData, @"Chromium\User Data")
      },
      {
        "Torch Browser",
        Path.Combine(LocalApplicationData, @"Torch\User Data")
      },
      {
        "Brave Browser",
        Path.Combine(LocalApplicationData, @"BraveSoftware\Brave-Browser\User Data")
      },
      {
        "Iridium Browser",
        LocalApplicationData + @"\Iridium\User Data"
      },
      {
        "7Star",
        Path.Combine(LocalApplicationData, @"7Star\7Star\User Data")
      },
      {
        "Amigo",
        Path.Combine(LocalApplicationData, @"Amigo\User Data")
      },
      {
        "CentBrowser",
        Path.Combine(LocalApplicationData, @"CentBrowser\User Data")
      },
      {
        "Chedot",
        Path.Combine(LocalApplicationData, @"Chedot\User Data")
      },
      {
        "CocCoc",
        Path.Combine(LocalApplicationData, @"CocCoc\Browser\User Data")
      },
      {
        "Elements Browser",
        Path.Combine(LocalApplicationData, @"Elements Browser\User Data")
      },
      {
        "Epic Privacy Browser",
        Path.Combine(LocalApplicationData, @"Epic Privacy Browser\User Data")
      },
      {
        "Kometa",
        Path.Combine(LocalApplicationData, @"Kometa\User Data")
      },
      {
        "Orbitum",
        Path.Combine(LocalApplicationData, @"Orbitum\User Data")
      },
      {
        "Sputnik",
        Path.Combine(LocalApplicationData, @"Sputnik\Sputnik\User Data")
      },
      {
        "uCozMedia",
        Path.Combine(LocalApplicationData, @"uCozMedia\Uran\User Data")
      },
      {
        "Vivaldi",
        Path.Combine(LocalApplicationData, @"Vivaldi\User Data")
      },
      {
        "Sleipnir 6",
        Path.Combine(ApplicationData, @"Fenrir Inc\Sleipnir5\setting\modules\ChromiumViewer")
      },
      {
        "Citrio",
        Path.Combine(LocalApplicationData, @"CatalinaGroup\Citrio\User Data")
      },
      {
        "Coowon",
        Path.Combine(LocalApplicationData, @"Coowon\Coowon\User Data")
      },
      {
        "Liebao Browser",
        Path.Combine(LocalApplicationData, @"liebao\User Data")
      },
      {
        "QIP Surf",
        Path.Combine(LocalApplicationData, @"QIP Surf\User Data")
      },
      {
        "Edge Chromium",
        Path.Combine(LocalApplicationData, @"Microsoft\Edge\User Data")
      }
    };

  var list = new List<Account>();

  foreach (var item in ChromiumPaths)
    list.AddRange(Accounts(item.Value, item.Key));

  return list;
}

data_sqlite_chrome

Các bạn chỉ cần mở file nào bằng chương trình quản lý database, ví dụ mình sử dụng chương trình Navicate để mở cho bạn xem, như hình bên dưới:

login_data_chrome_read

Bây giờ các bạn chỉ cần đọc thông tin lên, và source code bên dưới mình có upload giải mã ở Password_value.

Kết quả khi chạy ứng dụng xem mật khẩu trình duyệt.

get_password_chrome

Mật khẩu giải nén: LAPTRINHVB.NET

File nén, có thể bị một số trình duyệt report là trojan, vì chức năng nó là xem mật khẩu.

Các bạn, cứ tải về chạy bình thường không sao nhé, các bạn.

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: recovery password c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn cách lấy thông tin đăng nhập tài khoản và mật khẩu web browser trên windows
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2998 15:22:20, 29/12/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.