NEWS

[C#] Sử dụng từ khóa Async và Await trong lập trình csharp

[C#] Sử dụng từ khóa Async và Await trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 22873 15:42:42, 17/07/2017C#   In bài viết

Bài viết này, mình sẽ hướng dẫn sử dụng từ khóa Aysnc và await trong C#, thông qua bài ví dụ: đếm số ký tự trong file.

- Giao diện demo của chương trình:

async and await trong c#

Giao diện có hình như trên, sau khi chúng ta click vào nút process File thì chương trình sẽ đếm tổng số ký tự trong file Text VD: file text ở thư mục C:DATAdata.txt

async and await trong lap trinh csharp

Trường hợp 1: Code xử lý nút nhấn process file đồng bộ (Synchronous C#)

using System;
using System.IO;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace AsyncExample
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private int CountCharacters()
    {
      int count = 0;
      // Create a StreamReader and point it to the file to read
      using (StreamReader reader = new StreamReader("C:DataData.txt"))
      {
        string content = reader.ReadToEnd();
        count = content.Length;
        // Make the program look busy for 5 seconds
        Thread.Sleep(5000);
      }

      return count;
    }

    private void btnProcessFIle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      lblCount.Text = "Processing file. Please wait...";
      int count = CountCharacters();
      lblCount.Text = count.ToString() + " characters in file";
    }
  }
}

Lưu ý: với đoạn code chạy đồng bộ như trên, thì khi chúng ta click vào nút process file.

1. Chương trình sẽ bị treo.

2. Chúng ta không thể di chuyển hay thao tác được ứng dụng.

+ Và đây là cách sử dụng từ khóa Async và Await sẽ giúp chúng ta giải quyết được vấn đề này.

// Make the method async by using the async keyword
private async void btnProcessFIle_Click(object sender, EventArgs e)
{
  // Create a task to execute CountCharacters() function
  // CountCharacters() function returns int, so we created Task
  Task task = new Task(CountCharacters);
  task.Start();

  lblCount.Text = "Processing file. Please wait...";
  // Wait until the long running task completes
  int count = await task;
  lblCount.Text = count.ToString() + " characters in file";
}

- Sau khi, chạy bằng phương thức này, ứng dụng của bạn sẽ không còn bị treo, hay ứng dụng có thể di chuyển một cách dễ dàng.

Have Fun :)

Theo http://csharp-video-tutorials.blogspot.com

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Sử dụng từ khóa Async và Await trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 22873 15:42:42, 17/07/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.