Bài viết mới

[C#] Hướng dẫn lấy khoảng thời gian ngày đến ngày trong tuần lập trình csharp

[C#] Hướng dẫn lấy khoảng thời gian ngày đến ngày trong tuần lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 189 12:48:50, 11/04/2019CSHARP   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính lấy ngày đến ngày trong một tuần lập trình C#.

Đầu tiên, các bạn tạo một class với tên: DateTimeExtensions.cs

Ví dụ: ngày hôm nay là 11/04/2019.

Thì dữ liệu sẽ trả dữ liệu về cho mình từ ngày 08/04/2019 => 14/04/2019.

date_of_week_csharp

Source code DateOfWeek C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace DXApplication1
{
  public static class DateTimeExtensions
  {
    public static DateTime FirstDayOfWeek(this DateTime dt)
    {
      var culture = System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture;
      var diff = dt.DayOfWeek - culture.DateTimeFormat.FirstDayOfWeek;
      if (diff < 0)
        diff += 7;
      return dt.AddDays(-diff + 1).Date;
    }

    public static DateTime LastDayOfWeek(this DateTime dt)
    {
      return dt.FirstDayOfWeek().AddDays(6);
    }

    public static DateTime FirstDayOfMonth(this DateTime dt)
    {
      return new DateTime(dt.Year, dt.Month, 1);
    }

    public static DateTime LastDayOfMonth(this DateTime dt)
    {
      return dt.FirstDayOfMonth().AddMonths(1).AddDays(-1);
    }

    public static DateTime FirstDayOfNextMonth(this DateTime dt)
    {
      return dt.FirstDayOfMonth().AddMonths(1);
    }
  }
}

Cách sử dụng:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var first = DateTime.Now.FirstDayOfWeek();
      var last = DateTime.Now.LastDayOfWeek();

      MessageBox.Show(first + " " + last);

    }

 

Tags: dateofweek c#firstdateofweek c#lastdateofweek c#

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn lấy khoảng thời gian ngày đến ngày trong tuần lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 189 12:48:50, 11/04/2019CSHARP   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.