NEWS

[C#] Hướng dẫn lấy khoảng thời gian ngày đến ngày trong tuần lập trình csharp

[C#] Hướng dẫn lấy khoảng thời gian ngày đến ngày trong tuần lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10580 12:48:50, 11/04/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính lấy ngày đến ngày trong một tuần lập trình C#.

Đầu tiên, các bạn tạo một class với tên: DateTimeExtensions.cs

Ví dụ: ngày hôm nay là 11/04/2019.

Thì dữ liệu sẽ trả dữ liệu về cho mình từ ngày 08/04/2019 => 14/04/2019.

date_of_week_csharp

Source code DateOfWeek C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace DXApplication1
{
  public static class DateTimeExtensions
  {
    public static DateTime FirstDayOfWeek(this DateTime dt)
    {
      var culture = System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture;
      var diff = dt.DayOfWeek - culture.DateTimeFormat.FirstDayOfWeek;
      if (diff < 0)
        diff += 7;
      return dt.AddDays(-diff + 1).Date;
    }

    public static DateTime LastDayOfWeek(this DateTime dt)
    {
      return dt.FirstDayOfWeek().AddDays(6);
    }

    public static DateTime FirstDayOfMonth(this DateTime dt)
    {
      return new DateTime(dt.Year, dt.Month, 1);
    }

    public static DateTime LastDayOfMonth(this DateTime dt)
    {
      return dt.FirstDayOfMonth().AddMonths(1).AddDays(-1);
    }

    public static DateTime FirstDayOfNextMonth(this DateTime dt)
    {
      return dt.FirstDayOfMonth().AddMonths(1);
    }
  }
}

Cách sử dụng:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var first = DateTime.Now.FirstDayOfWeek();
      var last = DateTime.Now.LastDayOfWeek();

      MessageBox.Show(first + " " + last);

    }

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn lấy khoảng thời gian ngày đến ngày trong tuần lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10580 12:48:50, 11/04/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.