NEWS

[C#] Hướng dẫn tạo Windows Services đơn giản Winform

[C#] Hướng dẫn tạo Windows Services đơn giản Winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4569 11:20:06, 25/03/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn các tạo một Windows Services đơn giản trên lập trình C#, Winform.

[C#] Create Windows Services Winform

Trong lập trình ứng dụng, nhiều lúc các bạn cần viết một services để giải quyết cho công việc của mình thay vì phải mở app desktop lên.

VD: Mình muốn viết một dịch vụ tải dữ liệu chấm công tự động.

Thì khi sáng sớm vào mình mở máy tính lên, hoặc có thể cài đặt services nên ở trên máy chủ. Và cứ đến giờ chúng ta đặt lịch sẵn thì nó sẽ tự động tải dữ liệu từ máy chấm công về server của mình.

VD: 7h30, 11h30, 12h30, 16h30 => đó là những khung giờ mình cài đặt.

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một Windows Services đơn giản cứ sau khoảng thời gian thì xuất ra thời gian hiện tại.

Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu thôi.

Bước 1:

Các bạn mở Visual Studio lên => tạo mới project

image001

Bước 2: Các bạn chọn template Windows services như hình dưới  Visual C# -> Windows Desktop -> Windows Service

image002

Tiếp đến bạn click OK và xuất hiện màn hình bên dưới đây:

image003

Bước 3: 

Các bạn click chuột phải vào như hình ở dưới và chọn Add Installer.

image004

Sau khi bạn click Add Installer xong, ProjectInstaller sẽ được tạo vào project của bạn như hình bên dưới

image005

và bây giờ Solution của bạn sẽ giống hình bên dưới

image006

Bước 4: 

Các bạn click chuột phải và bấm View code như hình

image007

Bước 5: Chúng ta sẽ có một phương thức InitializeComponent khởi tạo như hình bên dưới.

image008

Bước 6: Các bạn chọn Function Method InitializeComponent và tiếp tục bấm F12

image008

Bước 7: Bây giờ các bạn gõ các dòng code sau như hình bên dưới.

this.serviceProcessInstaller1.Account = System.ServiceProcess.ServiceAccount.LocalSystem;

Khai báo tên và diễn giải của ứng dụng services của bạn:

this.serviceInstaller1.Description = "My First Service demo"; 
this.serviceInstaller1.DisplayName = "MyFirstService.Demo"; 

image009

Bước 8: Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một timer để write thời gian hiện tại ra file text.

image010

Code Services1.cs C#: (cứ 5 giây là ghi file thời gian hiện tại ra file log)

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Diagnostics; 
using System.IO; 
using System.Linq; 
using System.ServiceProcess; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Timers; 

namespace MyFirstService { 
  public partial class Service1: ServiceBase { 
    Timer timer = new Timer(); // name space(using System.Timers;) 
    public Service1() { 
      InitializeComponent(); 
    } 
    protected override void OnStart(string[] args) { 
      WriteToFile("Service is started at " + DateTime.Now); 
      timer.Elapsed += new ElapsedEventHandler(OnElapsedTime); 
      timer.Interval = 5000; //number in milisecinds 
      timer.Enabled = true; 
    } 
    protected override void OnStop() { 
      WriteToFile("Service is stopped at " + DateTime.Now); 
    } 
    private void OnElapsedTime(object source, ElapsedEventArgs e) { 
      WriteToFile("Service is recall at " + DateTime.Now); 
    } 
    public void WriteToFile(string Message) { 
      string path = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + "\Logs"; 
      if (!Directory.Exists(path)) { 
        Directory.CreateDirectory(path); 
      } 
      string filepath = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + "\Logs\ServiceLog_" + DateTime.Now.Date.ToShortDateString().Replace('/', '_') + ".txt"; 
      if (!File.Exists(filepath)) { 
        // Create a file to write to.  
        using(StreamWriter sw = File.CreateText(filepath)) { 
          sw.WriteLine(Message); 
        } 
      } else { 
        using(StreamWriter sw = File.AppendText(filepath)) { 
          sw.WriteLine(Message); 
        } 
      } 
    } 
  } 
} 

Bước 9: Rebuild ứng dụng services

Các bạn Right Click vào solution như hình và chọn Rebuild

image011

Bước 10: Các bạn mở CMD với Run as Adminstrator 

image012

Bước 11: Ở cửa sổ command các bạn gõ vào lệnh sau và nhấn Enter

cd C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319

image013

Bước 12: Bây giờ các bạn vào thư mục Debug của project để bắt đầu thực hiện lệnh cài đặt dịch vụ services với lệnh sau:

Cú pháp:

InstallUtil.exe + Your copied path + your service name + .exe

Lệnh thực hiện:

InstallUtil.exe C:UsersFaisal-Pathansource
eposMyFirstServiceMyFirstServiceinDebugMyFirstService.exe

image016

Bước 13: Các bạn nhấn Windows + R và gõ vào services.msc để kiểm tra xem dịch vụ mình mới cài đặt vào thành công chưa.

image017

image019

Và khi chạy dịch vụ rồi chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra xem file log ghi như hình bên dưới:

image020

Bước 14: Gỡ bỏ dịch vụ windows services

Cú pháp:

InstallUtil.exe -u + Your copied path + your service name + .exe

Lệnh thực hiện:

InstallUtil.exe -u C:UsersFaisal-Pathansource
eposMyFirstServiceMyFirstServiceinDebugMyFirstService.exe

Thanks for watching!

Theo DZone

DOWNLOAD SOURCE

Tags: windows services c#basic services c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn tạo Windows Services đơn giản Winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4569 11:20:06, 25/03/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.