NEWS

[C#] Hướng dẫn lấy thông tin dung lượng ổ đĩa Hard Disk trên windows

[C#] Hướng dẫn lấy thông tin dung lượng ổ đĩa Hard Disk trên windows
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6364 09:11:08, 21/03/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy thông tin dung lượng, định dạng thiết bị của ổ cứng Hask Disk trên Windows C#.

[C#] Get Information Hard Disk Winform

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng:

harddisk_csharp

Chúng ta sẽ thấy được các thông tin chi tiết của HaskDisk: Drive Letter, Name, Total Size, Total free size, Format, Type, Volume Label...

Trong C#, có cung cấp cho chúng ta lớp DriveInfo(). Để chúng ta có thể truy vấn lấy thông tin dễ dàng.

Khi truy vấn vào DriveInfo() sẽ trả về cho chúng ta một danh sách mảng gồm các thuộc tính thông tin của ổ đĩa.

Chúng ta chỉ cần loop nó và hiển thị thông tin lên là OK.

Source code Get Information Hard Disk C#:

public partial class Form1 : Form
{
  public Form1()
  {
    InitializeComponent();
  }   
  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    foreach (DriveInfo di in DriveInfo.GetDrives())
    {
      cboDrive.Items.Add(di.Name);
      cboDrive.SelectedIndex = 0;
    }
  }
  
  private void cboDrive_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  {
    string drive_letter = cboDrive.Text.Substring(0, 1);
    DriveInfo di = new DriveInfo(drive_letter);
    lblIsReady.Text = di.IsReady.ToString();
    lblDriveType.Text = di.DriveType.ToString();
    lblName.Text = di.Name;
    lblRootDirectory.Text = di.RootDirectory.Name;
    if (di.IsReady)
    {
      lblDriveFormat.Text = di.DriveFormat;
      lblAvailableFreeSpace.Text = convert.ToPrettySize(di.AvailableFreeSpace);
      lblTotalFreeSize.Text = convert.ToPrettySize(di.TotalFreeSpace);
      lblTotalSize.Text = convert.ToPrettySize(di.TotalSize);
      lblVolumeLabel.Text = di.VolumeLabel;
    }
    else
    {
      lblDriveFormat.Text = "";
      lblAvailableFreeSpace.Text = "";
      lblTotalFreeSize.Text = "";
      lblTotalSize.Text = "";
      lblVolumeLabel.Text = "";
    }
  }
}

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn lấy thông tin dung lượng ổ đĩa Hard Disk trên windows
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6364 09:11:08, 21/03/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.