NEWS

[C#] Cấu hình thay đổi Proxy Internet Connection lap trinh C#

[C#] Cấu hình thay đổi Proxy Internet Connection lap trinh C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 16132 07:48:25, 20/04/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách thay đổi kết nối proxy bằng ngôn ngữ lập trình C#. Vậy Proxy là gì?

Proxy C# là một Internet server làm nhiệm vụ chuyển tiếp thông tin và kiểm soát tạo sự an toàn cho việc truy cập Internet của các máy khách, còn gọi  khách hàng sử dụng dịch vụ Internet. Trạm cài đặt proxy gọi là proxy server. Proxy hay trạm cài đặt proxy có địa chỉ IP và một cổng truy cập cố định.

HOW TO CHANGE PROXY C#

Ví dụ: Khi các bạn viết ứng dụng lấy nội dung từ một trang web. Nếu các bạn chạy liên tục và trang web đó có hỗ trợ cấu hình chống DDos. Thì các bạn sẽ không truy cập được.

Vì nó đã chặn IP của bạn. Vì thế, giải pháp là chúng ta phải thay đổi proxy để get dữ liệu.

Giao diện demo ứng dụng:

Thay đổi proxy C#

Trước khi thay đổi proxy.

cấu hình thay đổi proxy windows

Sau khi thay đổi proxy

huong dan thay doi proxy csharp

Để thay đổi cấu hình Proxy, các bạn chỉ cần thay đổi khóa trong Regedit. Proxy server và Proxy enable.

Source code ứng dụng change proxy C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using Microsoft.Win32;
namespace change_proxy
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    RegistryKey reg_key;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnChange_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      reg_key = Registry.CurrentUser.OpenSubKey("SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings", true);
      string proxy=txtIp.Text+":"+txtPort.Text ; // ip:port
      reg_key.SetValue("ProxyEnable", 1);
      reg_key.SetValue("ProxyServer",proxy);
      MessageBox.Show("proxy change to",proxy);
    }

    private void btnReset_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      reg_key.SetValue("ProxyEnable", 0);
    }
  }
}

HAVE FUN :)

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Cấu hình thay đổi Proxy Internet Connection lap trinh C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 16132 07:48:25, 20/04/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.