NEWS

[C#] Hướng dẫn thiết kế Form Ribbon sử dụng thư viện Krypton Toolkit

[C#] Hướng dẫn thiết kế Form Ribbon sử dụng thư viện Krypton Toolkit
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7693 11:55:04, 24/07/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách thiết kế Form Ribbon sử dụng thư viện Krypton toolkit C#, Winform.

[C#] Ribbon Form Designer with Krypton Toolkit

Krypton Toolkit là một thư viện cung cấp cho các bạn thiết kế form hiện đại: 

+ Thư viện này hoàn toàn miễn phí nên các bạn có thể sử dụng cho mục đích: học tập hay thương mại phần mềm mà không sợ bị bản quyền.

+ Thư viện nhỏ gọn chỉ gần 6MB

KDocking

Video hướng dẫn thiết kế giao diện Ribbon Form C#:

Đăng ký kênh Youtube để hỗ trợ mình nhé Anh em.

Các hình ảnh về giao diện của Krypton Toolkit:

p_ribbon4 p_ribbon2 p_ribbon1p_ribbon3

 KWSContext2 

Source code Mdi Form Ribbon:

using ComponentFactory.Krypton.Toolkit;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace RibbonKryptonDemo
{
  public partial class Form1 : KryptonForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public void OpenForm(Type typeform)
    {
      foreach (var frm in MdiChildren.Where(frm => frm.GetType() == typeform))
      {
        frm.Activate();
        return;
      }
      var form = (Form)(Activator.CreateInstance(typeform));
      BeginInvoke(new Action(() =>
      {
        form.MdiParent = this;
        form.Show();
      }));
    }

    private void kryptonRibbonGroupButton1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenForm(typeof(FrmUser));
    }

    private void kryptonRibbonGroupButton2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenForm(typeof(FrmSecurity));
    }

    private void kryptonRibbonGroupButton3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      LayoutMdi(MdiLayout.Cascade);
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn thiết kế Form Ribbon sử dụng thư viện Krypton Toolkit
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7693 11:55:04, 24/07/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.