NEWS

[C#] Hướng dẫn mở nhiều ứng dụng zalo trên Desktop

[C#] Hướng dẫn mở nhiều ứng dụng zalo trên Desktop
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2616 15:19:29, 22/08/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mở nhiều ứng dụng Zalo trên Winform C#.

[C#] How to Run App with profile another User Account Windows

Mặc định, trên Window, Zalo chỉ cho phép chúng ta đăng nhập một tài khoản vào một cửa sổ.

Nếu bạn có nhiều tài khoản Zalo và muốn chạy nhiều tài khoản cùng một lúc thì các bạn thực hiện như sau:

Do Zalo mỗi lẫn chạy nó đi với một tài khoản Windows Account.

Nên ở đây, các bạn muốn mở 2 cửa sổ zalo chẳng hạn thì bạn cần thêm 1 tài khoản User Windows.

Và ở Hàm Process.start trên Windows, chúng ta sẽ truyền thêm thông tin login của tài khoản mới để mở thêm được nhiều cửa sổ.

Giao diện demo của mình:

muti_windows_zalo

Password mật khẩu tài khoản Windows các bạn truyền vào theo kiểu SecureString:

Full source code MutiInstance Zalo C#:

private void btnOpenZalo_Click(object sender, EventArgs e)
{     
  SecureString strPassword = new SecureString(); 

  // Điền password: LapTrinhvb.net, các bạn Append vào theo từng ký tự
  strPassword.AppendChar('L');
  strPassword.AppendChar('a');
  strPassword.AppendChar('p');
  strPassword.AppendChar('T');
  strPassword.AppendChar('r');
  strPassword.AppendChar('i');
  strPassword.AppendChar('n');
  strPassword.AppendChar('h');
  strPassword.AppendChar('v');
  strPassword.AppendChar('b');
  strPassword.AppendChar('.');
  strPassword.AppendChar('n');
  strPassword.AppendChar('e');
  strPassword.AppendChar('t');
  

  Process objProcess = new Process();
  objProcess.StartInfo.LoadUserProfile = true;
  objProcess.StartInfo.UseShellExecute = false;
  objProcess.StartInfo.CreateNoWindow = false;

  objProcess.StartInfo.FileName = "C:\\Users\\laptrinhvb\\AppData\\Local\\Programs\\Zalo\\zalo.exe";

  objProcess.StartInfo.Domain = "GROUPNAME"; // tên group name
  
  objProcess.StartInfo.UserName = "new_user"; // tên tài khoản windows
  objProcess.StartInfo.Password = strPassword;
  objProcess.Start();
}

Hoặc để Map mật khẩu nhanh bạn cũng có thể sử dụng Array.Foreach() đoạn code sau:

var strPassword = "LapTrinhvb.net";
SecureString securePassword = new SecureString();
Array.ForEach(strPassword.ToArray(), securePassword.AppendChar);
securePassword.MakeReadOnly();

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn mở nhiều ứng dụng zalo trên Desktop
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2616 15:19:29, 22/08/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.