NEWS

[C#] Hướng dẫn cách viết sự kiện event cho usercontrol trong winform

[C#] Hướng dẫn cách viết sự kiện event cho usercontrol trong winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8778 22:11:34, 08/09/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết sự kiện event cho usercontrol trong lập trình winform C#.

[C#] Create event in usercontrol Winform

Vậy usercontrol là gì?

Usercontrol là một container chứa tất các cả các control khác vào do người dùng tự định nghĩa.

Và control này chúng ta có thể sử dụng lại cho các form khác nhau, thay vì chúng ta phải đi copy và paste source code lại nhiều lần.

Mình ví dụ, mình có một combobox như hình bên dưới chứa danh sách tất cả các thành viên của lập trình VB.NET

usercontrol_demo

Và control này chúng ta sử dụng lại nhiều lần cho các form khác nhau, thay vì chúng ta phải đi copy code cho các bạn lại rất mất thời gian, và khi chỉnh sửa cũng gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, trong bài viết này mình muốn nói đến là các viết sự kiện mới cho usercontrol C#.

Vì khi các bạn tạo ra một usercontrol như vậy, xong các bạn kéo vào một winform mới, thì khi các bạn chọn thành viên, thì combobox sẽ chạy thuộc tính EditChangeValue.

Thì làm sao trong Form của chúng ta có thể lấy được giá trị và bắt sự kiện của usercontrol này trả về để chúng ta tiếp tục xử lý cho mình Form mình đang cần.

Trong demo này mình tạo một sự kiện POChangeEventHandler cho thằng usercontrol này:

Source code tạo sự kiện C#. Ở source code bên dưới mình tạo một class POChangeEventArgs implement từ EventArgs, để tạo thêm thuộc tính data, để chúng ta nhận giá trị từ combobox trả về.

public delegate void POChangeEventHandler(object sender, POChangeEventArgs e);
public class POChangeEventArgs : EventArgs
  {
    private string ListPO;
    private object objPO;
    public POChangeEventArgs(object _objPO, string _listPO)
    {
      ListPO = _listPO;
      objPO = _objPO;
    }

    public string DanhSachPO { get { return ListPO; } }
    public object obj
    {
      get { return objPO; }
    }


   
  }

Trong Form main sử dụng usercontrol, các bạn cần gán sự kiện cho Form như full source ở bên dưới.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace usercontrol
{
  public partial class Form1 : Form
  {
   
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      userControl11.PO_Change += new POChangeEventHandler(UserControl_PO_Changed);
    }

    public void UserControl_PO_Changed(object sender, POChangeEventArgs e)
    {
      MessageBox.Show(e.DanhSachPO);
    }
  }
}

 

Để hiểu rõ vấn đề, các bạn có thể download source code ở bên dưới về để tham khảo nhé.

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn cách viết sự kiện event cho usercontrol trong winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8778 22:11:34, 08/09/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.