NEWS

[C#] Hướng dẫn lấy thông tin user account windows sử dụng WMI

[C#] Hướng dẫn lấy thông tin user account windows sử dụng WMI
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9306 08:23:40, 03/05/2018C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách lấy thông tin user account trong window bằng cách sử dụng WMI trong lập trình C#.

Để lấy được thông tin của từng user account trong window chúng ta cần sử dụng thư viện System.Management, các bạn phải import thư viện này vào project nhé.

Trong thư viện này cung cấp cho chúng ta các thông tin của user account window chúng ta chỉ cần query để lấy các thông tin đó rồi show ra màn hình form.

select * from Win32_Account

Giao diện demo ứng dụng:

 

wmi trong lap trinh csharp

Source code C#:

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

    {

      ManagementObjectSearcher mos = new ManagementObjectSearcher("select * from Win32_Account");

      foreach (ManagementObject mo in mos.Get())

      {

        cmbSelectUser.Items.Add(mo["Name"].ToString());

      }

 

    }

 

    private void cmbSelectUser_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

    {

      ManagementObjectSearcher mos = new ManagementObjectSearcher("select * from Win32_Account where Name= + cmbSelectUser.SelectedItem.ToString() + ");

      foreach (ManagementObject mo in mos.Get())

      {

        lblCaption.Text = mo["Caption"].ToString();

        lblDescription.Text = mo["Description"].ToString();

        lblDomain.Text = mo["Domain"].ToString();

        lblLocalAccount.Text = ((bool)mo["LocalAccount"]).ToString();    

        lblName.Text = mo["Name"].ToString();

        lblSID.Text = mo["SID"].ToString();

        lblStatus.Text = mo["Status"].ToString();

        lblSIDType.Text = mo["SIDType"].ToString();

 

      }

    }

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Tags: win32api

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn lấy thông tin user account windows sử dụng WMI
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9306 08:23:40, 03/05/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.