NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng Color Dialog để lấy mã màu lập trình Winform

[C#] Hướng dẫn sử dụng Color Dialog để lấy mã màu lập trình Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12178 08:11:12, 29/06/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Color Dialog để lấy mã màu sắc trong lập trình C# Winform.

[C#] Using Color Dialog Winform

Dưới đây là componet Color Dialog mặc định của winform.

color_dialog

Để sử dụng công cụ, từ thanh toolbox các bạn kéo ra component ColorDialog như hình bên dưới.

ColorDialogImg2

Cách lấy mã màu, các bạn chỉ cần gọi hàm show dialog và lấy mã màu như code bên dưới:

ColorDialog colorDlg = new ColorDialog();
if (colorDlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
  textBox1.BackColor = colorDlg.Color; // lấy color ở dòng này  
}

Dưới đây là ứng dụng demo, sử dụng Color Dialog để set màu chữ và màu nền trong Winform.

demo_color_dialog

Full source code demo lấy mã màu c#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace ColorDialogSample
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void ForegroundButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ColorDialog colorDlg = new ColorDialog();
      colorDlg.AllowFullOpen = false;
      colorDlg.AnyColor = true;
      colorDlg.SolidColorOnly = false;
      colorDlg.Color = Color.Red;
           
      if (colorDlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        textBox1.ForeColor = colorDlg.Color;
        listBox1.ForeColor = colorDlg.Color;
       
      }
    }

    private void BackgroundButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ColorDialog colorDlg = new ColorDialog();
      if (colorDlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        textBox1.BackColor = colorDlg.Color;
        listBox1.BackColor = colorDlg.Color;        
      }
    }

    private void AddButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng Color Dialog để lấy mã màu lập trình Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12178 08:11:12, 29/06/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.