NEWS

Hướng dẫn tách số ra khỏi chuổi sử dụng Regular Expression C#

Hướng dẫn tách số ra khỏi chuổi sử dụng Regular Expression C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 25571 15:28:48, 15/01/2017C#   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách tách số ra khỏi chuỗi, sử dụng Regular Expression.

Ví dụ: Bạn có một đoạn văn như sau

"1Hello World  2I'm a newbie 33The sun is big 176The cat is black"

Bây giờ, mình muốn lấy số ra khỏi chuỗi trên để xử lý theo mục đích của mình.

Giao diện chương trình demo

tách số khỏi chuỗi

Source code chương trình:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Tach_so_khoi_chuoi
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      richTextBox2.Clear();
      richTextBox3.Clear();
      string test = richTextBox1.Text;

      Regex regexObj = new Regex(@"(d+)([^0-9]+)", RegexOptions.IgnorePatternWhitespace);
      Match match = regexObj.Match(test);
      while (match.Success)
      {
        string numPart = match.Groups[1].Value;
        string strPart = match.Groups[2].Value;
        match = match.NextMatch();
        richTextBox2.Text += numPart;
        richTextBox3.Text += strPart;
      }
     
    }
  }
}

Bạn nào có thắc mắc, xin để lại comment bên dưới.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của mình.

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn tách số ra khỏi chuổi sử dụng Regular Expression C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 25571 15:28:48, 15/01/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.