NEWS

[C#] Hướng dẫn tạo textbox tạo mã sản phẩm trên winform

[C#] Hướng dẫn tạo textbox tạo mã sản phẩm trên winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3346 14:47:55, 17/09/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách Control Textbox khi các bạn tạo mã sản phẩm.

[C#] Prevent space and special character in textbox winform.

code_product_csharp

Thường các bạn khi thiết kế form nhập liệu tạo mã sản phẩm.

Và Textbox khi nhập liệu để tạo mã vào, các bạn muốn không cho phép người sử dụng nhập các ký hiệu đặc biệt hay khoảng trắng khi tạo mã code.

Thì ở textbox, các bạn viết cho mình sự kiện key_press như sau:

private void txt_makhachhang_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{      
  e.Handled = e.KeyChar != (char)Keys.Back && e.KeyChar != "-" && !char.IsLetter(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar);
}

Vậy là người dùng để chỉ nhập:

 1. Nhập ký tự
 2. Nhập số
 3. Dấu "-"
 4. và nút back để xóa

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn tạo textbox tạo mã sản phẩm trên winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3346 14:47:55, 17/09/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.