NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng StopWatch để kiểm tra tốc độ xử lý trong Visual Studio

[C#] Hướng dẫn sử dụng StopWatch để kiểm tra tốc độ xử lý trong Visual Studio
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 22784 09:38:11, 17/03/2018C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng StopWatch để kiểm tra tốc độ xử lý bằng C#.

Là một lập trình viên bạn thường hay quan tâm với vấn đề tối ưu, hiệu suất, tốc độ xử lý của ứng dụng. Đôi khi bạn muốn so sánh 2 thuật toán để tìm ra thuật nào toán nào tối ưu hơn. Hay đơn giản, bạn muốn biết thời gian chạy của thuật toán là bao lâu? Khi mới bước vào thế giới lập trình mình cũng hay tự đặt ra câu hỏi, thuật toán của mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành? Liệu mình có thể thay đổi để rút ngắn thời gian thực thi.

Trong .NET, Microsoft đã cung cấp cho chúng ta class Stopwatch. Stopwatch (giống như đồng hồ chấm giờ trong cuộc thi chạy) sẽ cho chúng ta biết thời gian từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc của thuật toán, phương thức xử lý là bao nhiêu lâu. Cách sử dụng Stopwatch khá đơn giản. Chúng ta chỉ cần quan tâm các phương thức Start(), Stop(), sau đó dùng thuộc tính Elapsed để kiểm tra thời gian đã qua.
Để sử dụng chúng ta cần using namspace System.Diagnostics;

Cách sử dụng Stopwatch (Ứng dụng Console C#)

stop_watch C#

 

using System;
using System.Diagnostics;
using System.Threading;
class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Stopwatch stopWatch = new Stopwatch();
    stopWatch.Start();
    Thread.Sleep(10000);
    stopWatch.Stop();
    // Get the elapsed time as a TimeSpan value.
    TimeSpan ts = stopWatch.Elapsed;
 
    // Format and display the TimeSpan value.
    string elapsedTime = String.Format("{0:00}:{1:00}:{2:00}.{3:00}",
      ts.Hours, ts.Minutes, ts.Seconds,
      ts.Milliseconds / 10);
    Console.WriteLine("RunTime " + elapsedTime);
  }
}

Một ví dụ khác khi mình sử dụng Stopwatch để kiểm tra thử thời gian chạy Insert 1.000.000 dòng vào Cơ sở sữ liệu SQL Server hết bao nhiêu thời gian. Code đơn giản cho các bạn dễ hình dung, và cũng chưa thật sự tối ưu nhé. (Ứng dụng Console C#). Chú ý: cách này rất củ chuối, hoàn toàn không tối ưu. Các bạn không nên áp dụng, nếu có giải pháp hay, hãy chia sẻ cùng mọi người nhé.

 

using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Diagnostics;
namespace LoopSQL
{
  class Program
  {
    static void Insert()
    {
      Console.WriteLine("Begin " + DateTime.Now);       
      using (SqlConnection conn = new SqlConnection(@"Data Source=.SQLEXPRESS; Initial Catalog=Test; User id=sa;
 Password=sa"))
      {
        conn.Open();
        string sql = "INSERT INTO Table1(Col1, Col2, Col3, Col4, Col5) values(1,2,3,4,5)";
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn);
        cmd.CommandType = CommandType.Text;
 
        for (int i = 0; i < 1000000; i++)
        {
          cmd.ExecuteNonQuery();
        }       
        conn.Close();
      }
      Console.WriteLine("End " +DateTime.Now);
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Insert 1.000.000 dong vao CSDL");
      Stopwatch stopWatch = new Stopwatch();
      stopWatch.Start();
      Insert();
      stopWatch.Stop();
      TimeSpan ts = stopWatch.Elapsed;
      string elapsedTime = String.Format("{0:00}:{1:00}:{2:00}.{3:00}",
        ts.Hours, ts.Minutes, ts.Seconds, ts.Milliseconds / 10);
      Console.WriteLine("RunTime " + elapsedTime);
      Console.ReadKey();
    }    
  }
}

Kết quả ở đây mình mất tới 12m23s59. Các bạn thử xem nhé. (Máy mình cấu hình Core I5, RAM 8GB, SQL Server Express 2012)

đo tốc độ c#

HAVE FUN :)

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng StopWatch để kiểm tra tốc độ xử lý trong Visual Studio
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 22784 09:38:11, 17/03/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.