NEWS

[C#] Chặn chức năng chụp màn hình ứng dụng (print screen) trong winform

[C#] Chặn chức năng chụp màn hình ứng dụng (print screen) trong winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5871 20:50:35, 06/07/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hook để bắt sự kiện hotkey Printsreen trên bàn phím Windows, nhằm chặn người dùng chụp màn hình ứng dụng của mình.

[C#] Disable user capture screen desktop windows

Tình hình là hôm nay, khi mình thực hiện giao dịch chuyển khoản ngân hàng xong, mình nhấn nút printscreen để chụp màn hình chuyển khoản thành công gởi cho bạn bè, thì bất ngờ khi mình dán dữ liệu ra thì màn hình đen thui. :) 

Vì vậy, mình tìm hiểu để giúp cách bạn các làm thực hiện công việc như vậy.

Khi các bạn nhấn nút Print Screen trên keyboard thì windows sẽ lưu image hình ảnh màn hình desktop vào clipboard.

Trong Clipboard có 2 loại định dạng:

1. Text (copy text )

2. Image (khi chúng ta copy đối tượng image)

Giải thuật để chúng ta chặn người dùng chụp màn hình:

Khi người dùng chụp màn hình, thì ứng dụng chúng ta sẽ bắt sự kiện hotkey khi người dùng nhấn nút Print Screen.

Mình kiểm tra nếu clipboard đang lưu trữ là image, thì chúng ta sẽ ghi đè image trong clipboard bằng một hình ảnh của mình, ví dụ hình ảnh mình đang sử dụng ở bên dưới.

no print screen c#

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace disable_Capture_Screen
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    
    [DllImport("user32.dll", SetLastError = true)]
    [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
    static extern bool AddClipboardFormatListener(IntPtr hwnd);

   
    [DllImport("user32.dll", SetLastError = true)]
    [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
    static extern bool RemoveClipboardFormatListener(IntPtr hwnd);

   
    private const int WM_CLIPBOARDUPDATE = 0x031D;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      AddClipboardFormatListener(this.Handle);
    }

    protected override void WndProc(ref Message m)
    {
      base.WndProc(ref m);

      if (m.Msg == WM_CLIPBOARDUPDATE)
      {
        IDataObject iData = Clipboard.GetDataObject(); 

        
        if (iData.GetDataPresent(DataFormats.Text))
        {
          string text = (string)iData.GetData(DataFormats.Text);
          
        }
        else if (iData.GetDataPresent(DataFormats.Bitmap))
        {
          Clipboard.Clear();
          Bitmap image = (Bitmap)iData.GetData(DataFormats.Bitmap);
          if (WindowState != FormWindowState.Minimized)
          {
            Image img = Image.FromFile(@"no_print_screen_featured.jpg");
            Clipboard.SetImage(img);
          }
          
        }
      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      RemoveClipboardFormatListener(this.Handle);
    }
  }
}

Tuy nhiên, cách ứng dụng trên mình chỉ chặn được người dùng khi nhấn nút printscreen xong paste vào ứng dụng khác.

Nếu người dùng sử dụng phần mềm chuyên dụng chụp màn hình thì vẫn chụp được các bạn nhé.

Nếu bạn nào có giải pháp hay, có thể comment góp ý bên dưới.

HAVE FUN :)

Tags: win32desktophook

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Chặn chức năng chụp màn hình ứng dụng (print screen) trong winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5871 20:50:35, 06/07/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.