NEWS

[C#] Mã hóa văn bản text sử dụng thuật toán AES Winform

[C#] Mã hóa văn bản text sử dụng thuật toán AES Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9195 08:17:23, 06/11/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn mã hóa văn bản Text sử dụng thuật toán AES (Advanced Encryption Standard) trong winform.

[C#] AES cryptographic library for .NET Framework and .NET Core

Để sử dụng thuật toán này rất đơn giản, các bạn chỉ cần tải thư viện Rijndael256 AES từ Nuget Console về.

PM> Install-Package Rijndael256 -Version 3.2.0

Thư viện Rijndael256 AES hỗ trợ Keysizes: 128 bit, 192 bit và 256 bit.

Các bạn có thể sử dụng để mã hóa Text hoặc File.

Cú pháp sử dụng đơn giản:

string password = "sKzvYk#1Pn33!YN"; // Khóa để mã hóa
string plaintext = "Mã hóa thuật toán AES C# - laptrinhvb.net"; // Chuỗi cần mã hóa

// Mã hóa chuỗi
string ciphertext = Rijndael.Encrypt(plaintext, password, KeySize.Aes256);

// Giải mã chuỗi
plaintext = Rijndael.Decrypt(ciphertext, password, KeySize.Aes256);

Giao diện demo ứng dụng mã hóa AES C# Winform:

aes_csharp

Source code sử dụng AES c#:

using Rijndael256;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace algorithmAES
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnEncrypt_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var inputText = txt_input.Text;
      var key = txt_key.Text;
      string EncryptText = Rijndael.Encrypt(inputText, key, KeySize.Aes256);
      txt_encryptText.Text = EncryptText;
    }

    private void btnDecrypt_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var inputText = txt_encryptText.Text;
      string key =txt_key.Text;
      string DecryptText = Rijndael.Decrypt(inputText, key, KeySize.Aes256);
      txt_DecryptText.Text = DecryptText;
    }
   
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Mã hóa văn bản text sử dụng thuật toán AES Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9195 08:17:23, 06/11/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.